РС Пловдив

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 600
Брой синдикални членове – 25000


Контакти на РС:


Адрес: 4000 Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” 41
тел.: 0882-35-51-72
e-mail:  plovdiv@citub.net


Екип:  


 1. Боян Бойкински - областен координатор
 2. Тонка Христова - експерт-юрист
 3. Анна Донева - експерт
 4. Катя Георгиева-Хачикова - експерт-юрист

Общински координатори

 • АСЕНОВГРАД - Руска Иванова
  тел: 0885 401 099, e-mail: ruska_sbu@abv.bg
  БРЕЗОВО - Иванка  Райковска
  тел: 0889 240 698, e-mail: vaniarai@abv.bg
  КАЛОЯНОВО - Делка Светлева
  тел: 0896 743 507, e-mail: dns_55@abv.bg
  КРИЧИМ - Соня  Гаджанска
  тел: 0899 418 548, e-mail: sonia_gadjanska@abv.bg
  КУКЛЕН - Андрей Андреев
  тел: 0887 261 875, e-mail: agandreev@abv.bg
  ЛЪКИ - Светлана Русева
  тел: 0886 523 876, e-mail: ruseva_svetlana@abv.bg
  МАРИЦА - Мариана Ганчева
  тел: 0878 306 474, e-mail: sbu_marica@abv.bg
 • ПЪРВОМАЙ - Атанаска  Ботева
  тел: 0876 131 666, e-mail: sbu_parvomai@abv.bg
  ПЕРУЩИЦА -  Кристина Витанова
  тел: 0889 205 989, e-mail: krisi_vitanova@abv.bg
  РАКОВСКИ - Петър Кърпаров
 • тел: 0895 295 885, e-mail: psk61@abv.bg
  РОДОПИ - Николина  Гуделова
  тел: 0888 277 187, e-mail: violeta_iordanova@abv.bg
  САДОВО - Васил Димитров
  тел: 0895 337 786, e-mail: vdimitrov_54@abv.bg
  СТАМБОЛИЙСКИ -  Костадин Бенчев
  тел: 0889 938 198, e-mail:  kostadin_benchev@abv.bg
  ХИСАРЯ - Мария  Мутафчиева
  тел: 0883 398 500, e-mail: mutafchievam@abv.bg

Боян Бойкински
областен координатор

Регионални новини

октомври 13, 2020

Президентът на КНСБ Пламен Димитров проведе редица срещи

октомври 1, 2019

По последни данни, около 50% от болничните листове

юли 23, 2018

Данъчната реформа, която предлага КНСБ, ще дава по

юли 28, 2017

15-процентов ръст в броя на сключените Колективни трудови