РС Пловдив

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 600
Брой синдикални членове – 25000


Контакти на РС:


Адрес: 4000 Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” 41
тел.: 0882-35-51-72
e-mail:  plovdiv@citub.net


Екип:  


Боян Бойкински - областен координатор

Веселина Атанасова - експерт-юрист

Даниел Георгиев - експерт-юрист


Общински координатори:

 • АСЕНОВГРАД - Филип Кочанов
  тел: 0898 991 554, e-mail: filip_kochanov@abv.bg
 • БРЕЗОВО - Иванка Райковска
  тел: 0889 240 698, e-mail: vaniarai@abv.bg
 • КАЛОЯНОВО - Делка Светлева
  тел: 0896 743 507, e-mail: dns_55@abv.bg
 • КАРЛОВО - Николина Банева
  тел: 0889 632 377, e-mail: nikol_tb@abv.bg
 • КРИЧИМ - Соня Гаджанска
  тел: 0899 418 548, e-mail: sonia_gadjanska@abv.bg
 • КУКЛЕН - Андрей Андреев
  тел: 0887 261 875, e-mail: agandreev@abv.bg
 • ЛЪКИ - Светлана Русева
  тел: 0886 523 876, e-mail: ruseva_svetlana@abv.bg
 • МАРИЦА - Велислав Тодоров
  тел: 0895 649 650, e-mail: velislav.todorov1@abv.bg
 • ПЕРУЩИЦА - Кристина Витанова
  тел: 0889 205 989, e-mail: krisi_vitanova@abv.bg
 • ПЪРВОМАЙ - Атанаска Ботева
  тел: 0876 131 666, e-mail: sbu_parvomai@abv.bg
 • РАКОВСКИ - Петър Кърпаров
  тел: 0895 295 885, e-mail: psk61@abv.bg
 • РОДОПИ - Виолета Йорданова
  тел: 0885 117 682, e-mail: violeta_iordanova@abv.bg
 • САДОВО - Мария Събева
  тел: 0899 252 835, e-mail: sabevam@gmail.com
 • СТАМБОЛИЙСКИ - Костадин Бенчев
  тел: 0889 938 198, e-mail: kostadin_benchev@abv.bg
 • СЪЕДИНЕНИЕ - Николай Югов
  тел: 0893 524 901, e-mail: ugonik2@gmail.com
 • ХИСАРЯ - Мария Михалска
  тел: 0894 356 903, e-mail: mihalska@abv.bg

Боян Бойкински
областен координатор

Регионални новини

май 9, 2024

Националната кампания на КНСБ „По-високи доходи с твоя

декември 8, 2023

Българската стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерацията

септември 18, 2023

Нов колективен трудов договор за работещите в сферата