РС Разград

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 114
Брой синдикални членове – 3857


Контакти на РС:


Адрес: 7200 Разград, бул. “България” 15
тел.: 0882-35-51-89
e-mail:  razgrad@citub.net


Екип:  


 1. Грациела Ранкова - областен координатор
 2. Галя Великова - експерт
 3. Йордан Колев - експерт

Общински координатори

 • ЗАВЕТ - Диана Илиева
  тел: 0898 768 654, e-mail: dida_gi@mail.bg
  ИСПЕРИХ - Сали Юмер
  тел: 0879 456 788, e-mail: salihyumer@gmail.com
  КУБРАТ - Борислав Борисов
  тел: 0898 768 497, e-mail: b.borko@mail.bg
 • ЛОЗНИЦА - Йордан Колев
  тел: 0885 894 013, е-mail: kolevdan@abv.bg
  САМУИЛ - Севгюл Мустафа
  тел: 0895 070 246, е-mail: sevgyul-70@abv.bg
  ЦАР КАЛОЯН - Нина Лалева
  тел: 0896 861 273, е-mail: ninalaleva@abv.bg

Грациела Ранкова
областен координатор

Регионални новини

февруари 11, 2019

РС на КНСБ в Разлог проведе среща със зрелостници от СУ„Братя Петър и Иван

декември 1, 2018

Нова синдикална организация бе учредена в Разград на 27.11.2017г. в Общинско предприятие „Разградлес“. На

април 30, 2018

С поднасяне на цветя пред паметната плоча на загиналите работници от Разградска област и

януари 9, 2018

Нов колективен трудов договор подписаха синдикалните организации на работещите в ДУЗ към КНСБ и