РС Русе

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 168
Брой синдикални членове - 7075


Контакти на РС:


Адрес: 7000 Русе, ул. "Пирот" №16
тел .: 0885-89-39-53
e-mail:   ruse@citub.net


Екип:  


 1. Боянка Димитрова   - областен координатор
 2. Любомир Порчев  - експерт-юрист
 3. Жюлвен Рамадан  - експерт

Общински координатори:

 • БОРОВО - Илияна Великова
  тел: 0886 695 067, е-mail: Iliqna_vencislav@abv.bg
 • БЯЛА - Евелина Кожухарова
  тел: 0889 870 998, е-mail: evelinski79@abv.bg
 • ВЕТОВО - Зехра Тюлеоглуева
  тел: 0895 051 503, е-mail: odz_zdravey@abv.bg
 • ДВЕ МОГИЛИ - Аксел Ахмед
  тел: 0885 089 749, е-mail: aksel67@abv.bg
 • ИВАНОВО - Янка Вълчева
  тел: 0885 832 874, е-mail: schitalishte_ivanovo@abv.bg
 • СЛИВО ПОЛЕ - Севим Якуб- Фейзула
  тел: 0899 539 192, е-mail: shishonche@abv.bg
 • ЦЕНОВО - Митко Макавеев
  тел: 08122/2510, е-mail: makaveev_m@abv.bg
 • Боянка Димитрова
  областен координатор

  Регионални новини

  март 21, 2023

  Сключен бе нов колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности”

  март 17, 2023

  Регионалният съвет на КНСБ в Русе поднесе цветя на паметната плоча на жертвите при

  ноември 24, 2022

  Форум под надслов „Устойчиви работни места и качествена заетост през социалното партньорство“ се проведе

  октомври 6, 2022

  Отчетно-изборните заседания на Регионалните съвети на КНСБ в Русе, Разград и Шумен се проведоха