РС Русе

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 168
Брой синдикални членове - 7075


Контакти на РС:


Адрес: 7000 Русе, ул. "Пирот" №16
тел .: 0885-89-39-53
e-mail:   ruse@citub.net


Екип:  


 1. Боянка Димитрова   - областен координатор
 2. Любомир Порчев  - експерт-юрист
 3. Жюлвен Рамадан  - експерт

Общински координатори:

 • БОРОВО - Даниела Йорданова
  тел: 0887 047 069, е-mail: dyordanova@uni-ruse.bg
 • БЯЛА - Мариана Димитрова
  тел: 0898 629 769, е-mail: mari99@mail.bg
 • ВЕТОВО - Сание Хасанова
  тел: 0888 100 465, е-mail: vet_odz@abv.bg
 • ДВЕ МОГИЛИ - Аксел Ахмед
  тел: 0885 089 749, е-mail: aksel67@abv.bg

Боянка Димитрова
областен координатор

Регионални новини

септември 18, 2023

Омбудсманът на Русе Валентин Димитров подписа протокол за взаимодействие и сътрудничество с Регионалния съвет

юли 17, 2023

Колективен трудов договор за работещите в общинска администрация Русе бе подписан от кмета на

април 10, 2023

Пламен Атанасов бе преизбран за областен координатор на Общински координационен съвет на Синдиката на

март 21, 2023

Сключен бе нов колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности”