РС Русе

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 168
Брой синдикални членове - 7075


Контакти на РС:


Адрес: 7000 Русе, ул. "Пирот" №16
тел .: 0885-89-39-53
e-mail:   ruse@citub.net


Екип:  


 1. Боянка Димитрова   - областен координатор
 2. Любомир Порчев  - експерт-юрист
 3. Жюлвен Рамадан  - експерт

Общински координатори:

 • БОРОВО - Даниела Йорданова
  тел: 0888 962 975 , е-mail: daniela_borovo@abv.bg
 • БЯЛА - Мариана Димитрова
  тел: 0898 629 769, е-mail: mari99@mail.bg
 • ВЕТОВО - Сание Хасанова
  тел: 0888 100 465, е-mail: vet_odz@abv.bg
 • ДВЕ МОГИЛИ - Аксел Ахмед
  тел: 0885 089 749, е-mail: aksel67@abv.bg

Боянка Димитрова
областен координатор

Регионални новини

април 30, 2024

По повод 1 май – Международният ден на труда и работническата солидарност и официален

април 3, 2024

Ръководството на КНСБ посети днес пет предприятия в Русе и се срещна с мениджмънта

април 3, 2024

КНСБ ще иска от служебното правителство да придвижи законодателните промени, свързани с транспонирането на

януари 29, 2024

Областният координатор на КНСБ в Русе Боянка Димитрова участва активно в обсъждането на проекта