РС Силистра

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.

Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.

Брой синдикални организации – 128 Брой синдикални членове – 4991

Контакти на РС:

Адрес: 7500 Силистра, ул. “Христо Смирненски” 2, ет. 2, офис 12 тел .: 0884-11-77-38 e-mail:   silistra@citub.net

Екип:  

 1. Димитричка Тодорова  – областен координатор

Общински координатори:

 • АЛФАТАР – Павлина Друмевател: 0887 797 715, e-mail: pavlina_alfatar@abv.bg
 • ГЛАВИНИЦА – Сузан Акифтел: 0888 011 538, e-mail: suzi_r@abv.bg
 • ДУЛОВО – Ангел Ангеловтел: 0888 798 205, e-mail: sbu_dulovo@abv.bg
 • КАЙНАРДЖА – Ивайло Петковтел: 0882 884 099, e-mail: ivopetkov75@gmail.com
 • СИТОВО – Снежана Пецовател: 0896 817 360, e-mail: silistra@citub.net
 • ТУТРАКАН – Емилия Шербановател: 0884 117 739, e-mail: emi_sher@abv.bg

Доверени на синдиката адвокати

Димитричка Тодорова областен координатор

Регионални новини

ноември 17, 2021

Перспективите пред работниците бяха обсъдени със синдикални председатели от Добрич и Силистра

Предизвикателствата пред икономическото, социалното развитие на страната и пред работниците през следващите 5 години

септември 7, 2021

Кампанията “За повече демокрация на работното място” се проведе и в Силистра

На 3 септември екипът на Регионален съвет – Силистра посети предприятието “Елкотех – синхрон”

август 16, 2021

КНСБ в Силистра освежи детска площадка

Регионалният съвет на КНСБ в Силистра освежи детска площадка, намираща се в междублоково пространство

февруари 24, 2021

Становище на КНСБ – Силистра по проектобюджета на общината за 2021 г.

Регионалният съвет на КНСБ в Силистра представи на пресконференция днес становище по проекта за