РС Смолян

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 191
Брой синдикални членове - 5811


Контакти на РС:


Адрес: 4700 Смолян, бул. “България” 58
тел .: 0884-11-77-15
e-mail:   smolyan@citub.net


Екип:  


 1. Ангел Кирянов  - областен координатор
 2. Николай Лебанов  - експерт
 3. Недялка Петрова - експерт 

Общински координатори:

 • БАНИТЕ - Лина Златанова
  тел: 0888 461 603, e-mail: lina.zlatanova@abv.bg
 • ДЕВИН - Елка Станчева
  тел: 0884 117 716, e-mail: eli_devin@mail.bg
 • ДОСПАТ - Асан Зюлямов
  тел: 0888 149 685, e-mail: z.asan@abv.bg
 • ЗЛАТОГРАД
 • МАДАН - Дачо Топалски
  тел: 0882 642 060, e-mail: penka_ch@mail.bg
 • НЕДЕЛИНО - Альоша Личев
  тел: 0884 117 714, e-mail: amlichev@abv.bg
 • РУДОЗЕМ - Стефка Манолева
  тел: 0888 565 208, e-mail: manoleva_@abv.bg
 • ЧЕПЕЛАРЕ - Васка Вергилова
  тел: 0884 449 983, e-mail: vaska1960@abv.bg

 • Ангел Кирянов
   областен координатор

  Регионални новини

  октомври 27, 2023

  Регионалният съвет на КНСБ в Смолян проведе на 26 октомври дискусия с кандидати за

  юни 12, 2023

  Регионалният съвет на КНСБ в Смолян участва в две срещи с ученици от X

  октомври 18, 2022

  Протестната кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!”

  октомври 14, 2022

  В област Габрово още няколко организации се включиха вчера в протестната кампания на КНСБ