РС Стара Загора

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 388
Брой синдикални членове – 26130


Контакти на РС:


Адрес: 6000 Стара Загора, бул. “Цар С. Велики” 108, ет.12
тел.: (042) 62-67-34, 0884 117730
e-mail:  stara_zagora@citub.net


Екип:  


 1. Галина Кирчева - областен координатор
 2. Красимира Йорданова - експерт
 3. Марияна Петкова - регионален секторен експерт
 4. Радка Караиванова - – експерт „Пенсионни консултации”

Общински координатори

 • БРАТЯ ДАСКАЛОВИ - Десислава Георгиева
  тел: 0887 389 953, е-mail: dessy72@abv.bg
  ГУРКОВО - Тотка Петкова
  тел: 0885 006 450, e-mail: totkapetkova@abv.bg
  ГЪЛЪБОВО - Нела Танева - Личева
  тел: 0886 775 794, e-mail: licheva2007@abv.bg
  КАЗАНЛЪК - Николай Маринов
  тел: 0884 117 729, e-mail: knsb.kz@abv.bg
  МЪГЛИЖ - Катя Аврамова
  тел: 0885 385 552, e-mail: avramova777@abv.bg
 • НИКОЛАЕВО - Пенка Димитрова
  тел: 0896 492 271, e-mail: ekip3@abv.bg
  ПАВЕЛ БАНЯ - Дора  Колева
  тел: 0887 602 434, e-mail: dora_999@abv.bg
  РАДНЕВО - Бойка Раднева
  тел: 0884 117 728, e-mail: bboeva@abv.bg
  ЧИРПАН - Десислава Георгиева
  тел: 0887 389 953, e-mail: cnst@chirpan.bg

Галина Кирчева
областен координатор

Регионални новини

декември 21, 2020

Във връзка с позиция на КРИБ, БТПП и АИКБ „За пореден ден българският потребител

октомври 15, 2020

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна вчера със служители и ръководството на „Мини

април 28, 2020

С цветя и минута мълчание днес РС на КНСБ в Стара Загора отбеляза Международния

октомври 1, 2019

Арена „Работеща България“ стартира от Стара Загора. Това е първата от 28 срещи в