РС Стара Загора

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.

Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.

Брой синдикални организации – 388 Брой синдикални членове – 26130

Контакти на РС:

Адрес: 6000 Стара Загора, бул. “Цар С. Велики ”108, ет.12 тел .: (042) 62-67-34, 0884 117730 e-mail:   stara_zagora@citub.net

Екип:  

 1. Галина Кирчева  – областен координатор
 2. Марияна Петкова  – регионален секторен експерт
 3. Веска Тенева – експерт „Пенсионни консултации”

Общински координатори:

 • БРАТЯ ДАСКАЛОВИ – Десислава Георгиевател: 0887 389 953, е-mail: dessy72@abv.bg
 • ГУРКОВО – Тотка Петковател: 0885 006 450, e-mail: totkapetkova@abv.bg
 • ГЪЛЪБОВО – Нела Танева – Личевател: 0886 775 794, e-mail: licheva2007@abv.bg
 • КАЗАНЛЪК – Николай Мариновтел: 0884 117 729, e-mail: knsb.kz@abv.bg
 • МЪГЛИЖ – Катя Аврамовател: 0885 385 552, e-mail: avramova777@abv.bg
 • НИКОЛАЕВО – Пенка Димитровател: 0896 492 271, e-mail: ekip3@abv.bg
 • ПАВЕЛ БАНЯ – Дора Колевател: 0887 602 434, e-mail: dora_999@abv.bg
 • РАДНЕВО – Бойка Радневател: 0884 117 728, e-mail: bboeva@abv.bg
 • ЧИРПАН – Десислава Георгиевател: 0887 389 953, e-mail: cnst@chirpan.bg

Доверени на синдиката адвокати

Галина Кирчева областен координатор

Регионални новини

ноември 19, 2021

Пламен Димитров: Няма да позволим зеленият преход да се случва без нас

Няма да позволим нито едно работно място да бъде загубено, преди да бъде намерена

октомври 13, 2021

Над 6 хил. работници протестираха в защита на комплекса “Марица Изток”

Над 6 хил. работници от комплекса “Марица Изток”, от въгледобивни предприятия от други региони

август 31, 2021

Консултация по проект “Отговорен социален диалог за достоен живот” се проведе в Стара Загора

На 27 август в Регионалния съвет на КНСБ – Стара Загора се проведе двустранна

юли 20, 2021

Пламен Димитров посети три предприятия в Стара Загора

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети на 19 юли три големи предприятия в Стара