РС Стара Загора

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 388
Брой синдикални членове - 26130


Контакти на РС:


Адрес: 6000 Стара Загора, бул. “Цар С. Велики ”108, ет.12
тел .: (042) 62-67-34, 0884 117730
e-mail:   stara_zagora@citub.net


Екип:  


 1. Галина Кирчева  - областен координатор
 2. Марияна Петкова  - експерт
 3. Веска Тенева  - експерт „Пенсионни консултации”

Общински координатори:

 • БРАТЯ ДАСКАЛОВИ - Десислава Георгиева
  тел: 0887 389 953, е-mail: dessy72@abv.bg
 • ГУРКОВО - Ренета Стоянова
  тел: 0878 618 045, e-mail: re82@abv.bg
 • ГЪЛЪБОВО - Нела Танева - Личева
  тел: 0886 775 794, e-mail: licheva2007@abv.bg
 • КАЗАНЛЪК - Николай Маринов
  тел: 0884 117 729, e-mail: knsb.kz@abv.bg
 • МЪГЛИЖ - Катя Аврамова
  тел: 0885 385 552, e-mail: avramova777@abv.bg
 • НИКОЛАЕВО - Пенка Димитрова
  тел: 0896 492 271, e-mail: ekip3@abv.bg
 • ПАВЕЛ БАНЯ - Дора Колева
  тел: 0887 602 434, e-mail: dora_999@abv.bg
 • РАДНЕВО - Бойка Раднева
  тел: 0884 117 728, e-mail: bboeva@abv.bg
 • ЧИРПАН - Десислава Георгиева
  тел: 0887 389 953, e-mail: cnst@chirpan.bgdessy72@abv.bg
 • Галина Кирчева
   областен координатор

  Регионални новини

  април 4, 2024

  Колективен трудов договор за нов двугодишен период бе сключен днес за служителите в Община

  март 29, 2024

  КНСБ стартира проект за идентифициране и картографиране на наличните умения и нагласите за развитие

  февруари 1, 2024

  Общо 101 учители и класни ръководители от област Стара Загора бяха обучени по ключова

  декември 12, 2023

  Работници и служители в Агенцията за социално подпомагане (АСП) излязоха на едночасова предупредителна стачка