РС Варна

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 306
Брой синдикални членове - 18247


Контакти на РС:


Адрес: 9000 Варна, ул. „Хр. Самсаров ”3
тел .: 0882-35-51-68
e-mail:  varna@citub.net


Екип:  


 1. Анна Ковачева  - областен координатор
 2. Иван Лилов - експерт
 3. Мария Радева  - експерт
 4. Ангелина Проданова - експерт

Общински координатори:

 • АВРЕН - Силвия Ангелова
  тел: 0885 956 944 ,e-mail: silvia_1960@abv.bg
 • АКСАКОВО - Десислава Станчева
  тел: 0896 615 235, e-mail: deni.stancheva@gmail.com
 • БЕЛОСЛАВ - Ангелина Тодорова
  тел: 0886 851 666, e-mail: angelinka69@abv.bg
 • БЯЛА - Господин Шейтанов
  тел: 0897 849 439, e-mail: g-sheitanov@abv.bg
 • ВЕТРИНО - Елена Еремиева
  тел: 0893 450 908, e-mail: ms_stoimenova@abv.bg
 • ВЪЛЧИ ДОЛ - Снежана Кирова
  тел: 0897 015 375, e-mail: sneja67@abv.bg
 • ДЕВНЯ - Росен Корелов
  тел: 0884 117 752, e-mail: korelov@agrpolychim.bg
 • ДОЛНИ ЧИФЛИК - Миглена Радева
  тел: 0889 806 902, e-mail: radeva.miglena@gmail.com
 • ДЪЛГОПОЛ - Йорданка Димитрова
  тел: 0894 842 112, e-mail: lanst@mail.bg
 • ПРОВАДИЯ - Ивайло Вълканов
  тел: 0884 117 751, e-mail: knsb_provadia@abv.bg
 • СУВОРОВО - Ангел Христов
  тел: 0878 703 009, e-mail: das33@abv.bg
 • Анна Ковачева
   областен координатор

  Регионални новини

  ноември 19, 2021

  Няма да позволим нито едно работно място да бъде загубено, преди да бъде намерена

  октомври 22, 2021

  Допълнителен платен отпуск от 3 дни могат да получат работниците и служителите от образователни

  октомври 1, 2021

  Работниците и служителите на Пристанищен терминал Варна – Запад организираха днес протестен митинг –

  октомври 1, 2021

  На 30 септември се проведе отчетно-изборно събрание на синдикалната организация на КНСБ във ВиК