РС Варна

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 306
Брой синдикални членове – 18247


Контакти на РС:


Адрес: 9000 Варна, ул. “Хр. Самсаров” 3
тел.: 0882-35-51-68
e-mail:  varna@citub.net


Екип:  


 1. Анна Ковачева - областен координатор
 2. Иван Лилов - експерт
 3. Мария Радева - експерт
 4. Ангелина Проданова - експерт

Общински координатори

 • АВРЕН - Силвия Ангелова
  тел: 0885 956 944 ,e-mail: silvia_1960@abv.bg
  АКСАКОВО - Десислава Станчева
  тел: 0896 615 235, e-mail: deni.stancheva@gmail.com
  БЕЛОСЛАВ - Ангелина Тодорова
  тел: 0886 851 666, e-mail: angelinka69@abv.bg
  БЯЛА - Господин Шейтанов
  тел: 0897 849 439, e-mail: g-sheitanov@abv.bg
  ВЕТРИНО - Елена Еремиева
  тел: 0893 450 908, e-mail: ms_stoimenova@abv.bg
  ВЪЛЧИ ДОЛ - Снежана Кирова
  тел: 0897 015 375, e-mail: sneja67@abv.bg
 • ДЕВНЯ - Росен Корелов
  тел: 0884 117 752, e-mail: korelov@agrpolychim.bg
  ДОЛНИ ЧИФЛИК - Миглена Радева
  тел: 0889 806 902, e-mail: radeva.miglena@gmail.com
  ДЪЛГОПОЛ - Йорданка Димитрова
  тел: 0894 842 112,  e-mail: lanst@mail.bg
  ПРОВАДИЯ - Ивайло Вълканов
  тел: 0884 117 751, e-mail: knsb_provadia@abv.bg
  СУВОРОВО - Ангел Христов
  тел: 0878 703 009, e-mail: das33@abv.bg

Анна Ковачева
областен координатор

Регионални новини

октомври 19, 2020

Апелираме и към частния сектор да увеличи възнагражденията с поне 6% през следващата година,

октомври 2, 2020

Два колективни трудови договори в сферата на социалните дейности и в сферата на културата

октомври 3, 2019

Възможно ли е да се въведе 4-дневна работна седмица? Колко трябва да бъде извънредното

октомври 3, 2019

1 млн. българи трябва да подобрят дигиталната си грамотност, за да запазят работата си.