РС Варна

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 306
Брой синдикални членове - 18247


Контакти на РС:


Адрес: 9000 Варна, ул. „Хр. Самсаров ”3
тел .: 0882-35-51-68
e-mail:  varna@citub.net


Екип:  


 1. Анна Ковачева  - областен координатор
 2. Мария Радева  - експерт
 3. Ангелина Проданова - експерт
 4. Румянка Димитрова - консултации за пенсионно и социално осигуряване (тел.: 052 61 31 16)

Общински координатори:

 • АВРЕН - Силвия Ангелова
  тел: 0885 956 944 ,e-mail: silvia_1960@abv.bg
 • АКСАКОВО - Десислава Станчева
  тел: 0896 615 235, e-mail: deni.stancheva@gmail.com
 • БЕЛОСЛАВ - Ангелина Тодорова
  тел: 0886 851 666, e-mail: angelinka69@abv.bg
 • БЯЛА - Господин Шейтанов
  тел: 0897 849 439, e-mail: g-sheitanov@abv.bg
 • ВЕТРИНО - Елена Еремиева
  тел: 0893 450 908, e-mail: ms_stoimenova@abv.bg
 • ВЪЛЧИ ДОЛ - Снежана Кирова
  тел: 0897 015 375, e-mail: sneja67@abv.bg
 • ДЕВНЯ - Росен Корелов
  тел: 0884 117 752, e-mail: korelov@agrpolychim.bg
 • ДОЛНИ ЧИФЛИК - Миглена Радева
  тел: 0889 806 902, e-mail: radeva.miglena@gmail.com
 • ДЪЛГОПОЛ - Йорданка Димитрова
  тел: 0894 842 112, e-mail: lanst@mail.bg
 • ПРОВАДИЯ - Ивайло Вълканов
  тел: 0884 117 751, e-mail: knsb_provadia@abv.bg
 • СУВОРОВО - Ангел Христов
  тел: 0878 703 009, e-mail: das33@abv.bg
 • Анна Ковачева
   областен координатор

  Регионални новини

  юли 21, 2022

  Пета седмица има спад на цените на металите. Той достига 30%.  Това е знак

  юли 1, 2022

  Конфедерацията на независимите синдикати в България заедно с Върховния комисариат на ООН за бежанците

  юни 14, 2022

  Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети днес „Пристанище Варна“ ЕАД, където се срещна със

  април 16, 2022

  РС Варна бе домакин на третата по ред среща на ръководството на КНСБ с