РС Велико Търново

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации –
Брой синдикални членове – 14100


Контакти на РС:


Адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Хр. Ботев” 2, п.к. 61
тел.: 0887-11-12-43
e-mail:  vtarnovo@citub.net


Екип:  


 1. Васил Тодоров - областен координатор
 2. Ралица Георгиева - експерт-юрист
 3. Калин Кирянов - експерт

Общински координатори:

 • ГОРНА ОРЯХОВИЦА - Анелия Стефанова
  тел: 0888 784 405, e-mail: knsb_2010@abv.bg
 • ЕЛЕНА - Даниела Бончева
  тел: 0879 626 252, e-mail: iep@elena.bg
 • ЗЛАТАРИЦА - Атанаска Игнатова
  тел: 0886 566 682, e-mail: atanaska1962@abv.bg
 • ЛЯСКОВЕЦ - Тихомир Тодоров
  тел: 0889 484 311, e-mail: tishotodorov1976@gmail.com
 • ПАВЛИКЕНИ - Нели Славчева - Харитонова
  тел: 0888 262 538, e-mail: nelislav4eva@abv.bg

Васил Тодоров

областен координатор

Регионални новини

април 4, 2024

През следващия месец и половина планираме да посетим около 150 фирми, независимо дали имат

април 4, 2024

КНСБ предлага на национално ниво да има още две величини за минимални работни заплати

март 1, 2024

Колективен трудов договор за работещите в Областна администрация – Велико Търново бе сключен вчера,

декември 8, 2023

Българската стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ),