РС Велико Търново

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации –
Брой синдикални членове – 14100


Контакти на РС:


Адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Хр. Ботев” 2, п.к. 61
тел.: 0882-94-47-57
e-mail:  vtarnovo@citub.net


Екип:  


 1. Иванина Янкова - областен координатор
 2. Васил Тодоров - експерт – юрист

Общински координатори

 • ГОРНА ОРЯХОВИЦА - Васил Тодоров
  тел: 0887 111 243, e-mail: vtarnovo@citub.net
  ЕЛЕНА - Кинка Въчкова
  тел: 0878 550 192, e-mail: vachkova_@abv.bg
  ЗЛАТАРИЦА - Атанаска Игнатова
  тел: 0886 566 682, e-mail: atanaska1962@abv.bg
  ЛЯСКОВЕЦ - Снежана Василева
  тел: 0887 579 325, e-mail: snejana_vasileva_@abv.bg
  ПАВЛИКЕНИ - Нели Славчева - Харитонова
  тел: 0888 262 538, e-mail: nelislav4eva@abv.bg

Иванина Янкова
областен координатор

Регионални новини

октомври 3, 2019

Възможно ли е да се въведе 4-дневна работна седмица? Колко трябва да бъде извънредното

септември 26, 2019

Споразумение за сътрудничество подписаха Регионалният съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/

юли 23, 2019

Поне 70 330 лв. губи търновец, който в продължение на 30 г. е работил

декември 13, 2017

Регионалният съвет на КНСБ във Велико Търново, „Младежкия форум 21 век“ и представители на