РС Велико Търново

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации –
Брой синдикални членове – 14100


Контакти на РС:


Адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Хр. Ботев” 2, п.к. 61
тел.: 0882-94-47-57
e-mail:  vtarnovo@citub.net


Екип:  


 1. Васил Тодоров - областен координатор
 2. Ралица Георгиева - експерт-юрист
 3. Калин Кирянов - експерт

Общински координатори:

 • ГОРНА ОРЯХОВИЦА - Анелия Стефанова
  тел: 0888 784 405, e-mail: knsb_2010@abv.bg
 • ЕЛЕНА - Даниела Бончева
  тел: 0879 626 252, e-mail: iep@elena.bg
 • ЗЛАТАРИЦА - Атанаска Игнатова
  тел: 0886 566 682, e-mail: atanaska1962@abv.bg
 • ЛЯСКОВЕЦ - Тихомир Тодоров
  тел: 0889 484 311, e-mail: tishotodorov1976@gmail.com
 • ПАВЛИКЕНИ - Нели Славчева - Харитонова
  тел: 0888 262 538, e-mail: nelislav4eva@abv.bg


Васил Тодоров

областен координатор

Регионални новини

юли 11, 2023

Две нови синдикални организации към Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации

юни 28, 2023

Нова синдикална организация бе учредена днес, 28 юни, в КСУД “Вълшебство “, гр. Велико

март 13, 2023

Нова синдикална организация бе учредена на 10 март в Национално тол управление – сектор

октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни