РС Видин

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 114
Брой синдикални членове - 2756


Контакти на РС:


Адрес: 3700 Видин, ул. "Цар Александър ІІ" №16
тел .: 0882-35-51-82
e-mail:  vidin@citub.net


Екип:  


 1. Любен Любенов - областен координатор

Общински координатори:

 • КУЛА - Драгомир Димитров
  тел: 0898 702 967, е-mail: dbt507@mail.bg
 • МАКРЕШ - Евелина Базова
  тел: 0898 373 397, е-mail: evabozova86@gmail.com
 • НОВО СЕЛО - Ирена Цветкова
  тел: 0888 584 044, е-mail: irena_vd@abv.bg
 • РУЖИНЦИ - Елеонора Янчева
  тел: 0878 167 715, е-mail: cdg_palavnici@abv.bg
 • ЧУПРЕНЕ - Мая Кайманска
  тел: 0878 674 663, е-mail: ou.chuprene@abv.bg

Любен Любенов
областен координатор

Регионални новини

юни 13, 2024

На 12 юни се проведе среща между ръководството на Федерацията на независимите синдикални организации

юни 7, 2024

По инициатива на работниците от синдикалната организация на КНСБ в производствената база на “Ел

май 29, 2024

Служители от държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, членове на синдикалната организация на КНСБ

февруари 19, 2024

Регионалният съвет на КНСБ във Видин реализира поредица от срещи със зрелостници от училищата