РС Видин

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 114
Брой синдикални членове – 2756


Контакти на РС:


Адрес: 3700 Видин, ул. “Дунавска” 6
тел.: 0882-35-51-82
e-mail:  vidin@citub.net


Екип:  


 1. Любен Любенов - областен координатор
 2. Антон Дамянов - експерт

Общински координатори

 • БЕЛОГРАДЧИК - Марушка Симеонова
  тел: 0878 990 805, е-mail: mare_penkova@abv.bg
  БОЙНИЦА - Радко Рангелов
  тел: 0882 608 638, е-mail: vidin@citub.net
  БРЕГОВО - Виолина Кръстева
  тел: 0882 939 869, е-mail: violina_70@abv.bg
  ГРАМАДА - Виктория Велкова
  тел: 0899 417 949, е-mail: sou-gramada@rio-vidin.org
  ДИМОВО - Татяна Петрова
  тел: 0898 929 240, е-mail: petrova_52@abv.bg
 • КУЛА - Валери Спасов
  тел: 0899 817 444, е-mail: vidin@citub.net
  МАКРЕШ - Цецка Илиева
  тел: 0889 576 220, е-mail: vidin@citub.net
 • НОВО СЕЛО - Ирена Цветкова
 • тел: 0888 584 044, е-mail: irena_vd@abv.bg
  РУЖИНЦИ - Бойка Александрова
 • тел: 0898 619 258, е-mail: bojkalex@abv.bg
  ЧУПРЕНЕ - Сладолина Михайлова
  тел: 0879 857 460, е-mail: siadolinaz@abv.bg

Любен Любенов
областен координатор

Регионални новини

март 27, 2015

Освободен от работа е целият персонал на фирмата по чистотата „Титан АС“ във Видин.

март 26, 2015

След отправения тази сутрин призив на РС-Видин и на ФНСДУО – КНСБ за свикване

март 26, 2015

Работниците от „Титан – АС“ няма да излязат на работа и днес Кризисната ситуация

март 12, 2015

В момента ни правят локаут – платиха на част от стачкуващите работници във видинската