РС Видин

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 114
Брой синдикални членове - 2756


Контакти на РС:


Адрес: 3700 Видин, ул. "Цар Александър ІІ" №16
тел .: 0882-35-51-82
e-mail:  vidin@citub.net


Екип:  


 1. Любен Любенов - областен координатор

Общински координатори:

 • БЕЛОГРАДЧИК - Марушка Симеонова
  тел: 0878 990 805, е-mail: mare_penkova@abv.bg
 • БОЙНИЦА - Радко Рангелов
  тел: 0882 608 638, е-mail: vidin@citub.net
 • БРЕГОВО - Виолина Кръстева
  тел: 0882 939 869, е-mail: violina_70@abv.bg
 • ГРАМАДА - Виктория Велкова
  тел: 0899 417 949, е-mail: sou-gramada@rio-vidin.org
 • ДИМОВО - Татяна Петрова
  тел: 0898 929 240, е-mail: petrova_52@abv.bg
 • КУЛА - Валери Спасов
  тел: 0899 817 444, е-mail: vidin@citub.net
 • МАКРЕШ - Цецка Илиева
  тел: 0889 576 220, е-mail: vidin@citub.net
 • НОВО СЕЛО - Ирена Цветкова
  тел: 0888 584 044, е-mail: irena_vd@abv.bg
 • РУЖИНЦИ - Бойка Александрова
  тел: 0898 619 258, е-mail: bojkalex@abv.bg
 • ЧУПРЕНЕ - Сладолина Михайлова
  тел: 0879 857 460, е-mail: siadolinaz@abv.bg
 • Любен Любенов
  областен координатор

  Регионални новини

  юли 12, 2022

  Нашите изчисления показват, че размерът на линията на бедност трябва да бъде 541 лева

  май 2, 2022

  По повод Дена на труда и международната работническа солидарност РС на КНСБ в град

  април 25, 2022

  Регионалният съвет на КНСБ във Видин и членове на младежката организация към него боядисаха

  април 12, 2022

  Настояваме в актуализацията на бюджета за 2022 от 1 юли минималната работна заплата да