РС Видин

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 114
Брой синдикални членове - 2756


Контакти на РС:


Адрес: 3700 Видин, ул. "Цар Александър ІІ" №16
тел .: 0882-35-51-82
e-mail:  vidin@citub.net


Екип:  


 1. Любен Любенов - областен координатор

Общински координатори:

 • КУЛА - Драгомир Димитров
  тел: 0898 702 967, е-mail: dbt507@mail.bg
 • МАКРЕШ - Евелина Базова
  тел: 0898 373 397, е-mail: evabozova86@gmail.com
 • НОВО СЕЛО - Ирена Цветкова
  тел: 0888 584 044, е-mail: irena_vd@abv.bg
 • РУЖИНЦИ - Елеонора Янчева
  тел: 0878 167 715, е-mail: cdg_palavnici@abv.bg
 • ЧУПРЕНЕ - Мая Кайманска
  тел: 0878 674 663, е-mail: ou.chuprene@abv.bg

Любен Любенов
областен координатор

Регионални новини

май 1, 2023

С редица инициативи в цялата страна Регионалните съвети на КНСБ отбелязаха Деня на труда

април 26, 2023

Екипът на регионалния съвет на КНСБ във Видин реализира поредица от срещи със зрелостници

април 11, 2023

Над 60 учители от Видин и Дунавци бяха обучени по Националната образователна кампания “Моето

ноември 1, 2022

Регионалните съвети на КНСБ в Благоевград, Враца, Шумен и Видин съвместно с КТ “Подкрепа”