РС Видин

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 114
Брой синдикални членове - 2756


Контакти на РС:


Адрес: 3700 Видин, ул. "Цар Александър ІІ" №16
тел .: 0882-35-51-82
e-mail:  vidin@citub.net


Екип:  


 1. Любен Любенов - областен координатор

Общински координатори:

 • КУЛА - Драгомир Димитров
  тел: 0898 702 967, е-mail: dbt507@mail.bg
 • МАКРЕШ - Евелина Базова
  тел: 0898 373 397, е-mail: evabozova86@gmail.com
 • НОВО СЕЛО - Ирена Цветкова
  тел: 0888 584 044, е-mail: irena_vd@abv.bg
 • РУЖИНЦИ - Елеонора Янчева
  тел: 0878 167 715, е-mail: cdg_palavnici@abv.bg
 • ЧУПРЕНЕ - Мая Кайманска
  тел: 0878 674 663, е-mail: ou.chuprene@abv.bg

Любен Любенов
областен координатор

Регионални новини

февруари 19, 2024

Регионалният съвет на КНСБ във Видин реализира поредица от срещи със зрелостници от училищата

януари 31, 2024

Публикуваме декларация с протестни искания от синдикалната организация на КНСБ в “Ел Би Булгарикум”,

януари 11, 2024

Регионалният съвет на КНСБ във Видин проведе на 5 и 8 януари обучение по

ноември 21, 2023

Две нови синдикална организации на КНСБ бяха учредени в “Ел Би Булгарикум” ЕАД и