РС Видин

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.

Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.

Брой синдикални организации – 114 Брой синдикални членове – 2756

Контакти на РС:

Адрес: 3700 Видин, ул. “Дунавска” 6 тел .: 0882-35-51-82 e-mail:  vidin@citub.net

Екип:  

 1. Любен Любенов – областен координатор

Общински координатори:

 • БЕЛОГРАДЧИК – Марушка Симеоновател: 0878 990 805, е-mail: mare_penkova@abv.bg
 • БОЙНИЦА – Радко Рангеловтел: 0882 608 638, е-mail: vidin@citub.net
 • БРЕГОВО – Виолина Кръстевател: 0882 939 869, е-mail: violina_70@abv.bg
 • ГРАМАДА – Виктория Велковател: 0899 417 949, е-mail: sou-gramada@rio-vidin.org
 • ДИМОВО – Татяна Петровател: 0898 929 240, е-mail: petrova_52@abv.bg
 • КУЛА – Валери Спасовтел: 0899 817 444, е-mail: vidin@citub.net
 • МАКРЕШ – Цецка Илиевател: 0889 576 220, е-mail: vidin@citub.net
 • НОВО СЕЛО – Ирена Цветковател: 0888 584 044, е-mail: irena_vd@abv.bg
 • РУЖИНЦИ – Бойка Александровател: 0898 619 258, е-mail: bojkalex@abv.bg
 • ЧУПРЕНЕ – Сладолина Михайловател: 0879 857 460, е-mail: siadolinaz@abv.bg

Любен Любенов областен координатор

Доверени на синдиката адвокати

Регионални новини

ноември 16, 2021

Бъдещето на труда бе обсъдено със синдикални лидери от Видин, Враца и Монтана

Две трети от работещите българи продължават да имат доход под средната работна заплата и

септември 14, 2021

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена във Видин

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Дирекция “Бюро по труда”, гр.Видин. След

юни 22, 2021

Регионалните съвети на КНСБ във Варна и Видин обновиха обществени пространства

Регионалният съвет на КНСБ във Варна започна кампания за реновиране на места за отдих

април 21, 2021

КНСБ във Видин участва в залесяване на местност до село Ботево

Регионалният съвет на КНСБ – Видин участва на 20 април в засаждането на близо