1071 безработни усвояват нови умения по проект на КНСБ

“Курсът е много полезен. Тези умения са важни. Преподавателят обяснява много добре и с търпение“. Това казват единодушно 15 безработни лица, включени в обучение по професията „Оператор на компютър“, специалност “Текстообработване”. В София той се провежда във Военна академия „Г.С. Раковски“, която е един от партньорите на КНСБ за реализирането на проект „Нови умения – нови възможности“. В рамките на цялата страна по тази специалност се обучават общо 105 лица.

Курсът дава практически умения. „Даже много закъснях с усвояването им. Без тези умения вече нищо в живота не може да се случи“, признава Стефка Тодорова. Преподавателят им – подполковник Христо Деведжиев, е впечатлен от старанието и дисциплината на обучаващите се. „Нивото е много добро. При всички има голям напредък“, казва той. Курсът ще завърши с два изпита – теоретичен и практически.

Обучението за компютърни умения е едно от петте, които се реализират в рамките на проекта. Той обхваща общо 1071 лица, разделени в 77 групи в цялата страна. Останалите обучения са за специалностите „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ (220 лица), „Здравни грижи“ (275 лица); „Подпомагане на деца“ (199 лица); „Подпомагане на възрастни“ (272 лица).

Професионалните обучения продължават 39 дни, а след приключването им лицата преминават през стаж в партньорски работодателски организации.

Проектът „Нови умения – нови възможности“ се изпълнява от КНСБ от края на месец май, като обучаващата институция е Центърът за професионално обучение към конфедерацията.  Изпълнението се финансира от Министерството на труда и социалната политика чрез средствата за активна политика на пазара на труда, осигурявани от държавния бюджет и планирани за реализация на проекта, съгласно Националния план за действие по заетостта 2020 г.

Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица чрез обучения. Целевата група са продължително безработни лица; безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;  безработни до 29 г. и над 50-годишна възраст; безработни лица с трайни увреждания.

Проектът предвижда осигуряване на заетост на най-малко 591 безработни лица, обучени по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *