1300 лв. става началната заплата за асистент от следващата година

Най-малко 1300 лева ще е началната заплата за асистент от началото на следващата година в държавните висши училища. За главен асистент тя ще е 1400 лв, за доцент – 1500 лева, за професор – 1600 лева. Това предвижда постигнато днес споразумение между Националния браншов синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, Министерството на образованието и науката и Съветът на ректорите на висшите училища. То бе подписано от председателите на двата синдиката – съответно доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и д-р Валери Апостолов, министър Красимир Вълчев и проф. дфн Анастас Герджиков. Споразумението е първото по рода си за висшето образование и предвижда средно 400-450 лева увеличение на заплатите.

Ръководствата на държавните висши училища през 2021 г. ще се стремят да увеличават началните размери на основната работна заплата и за длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност – за преподавател 1260 лв., а за старши преподавател – 1350 лв.

Споразумението предвижда да се регламентира минимална норма преподавателска работа за аудиторна заетост не по-малко от 300 часа годишно, като изключение се допуска при изследователските висши училища, където нормата може да бъде и по-малка. Не може да има преподаватели без норма, не следва да се получава заплата в такива случаи. Това е основание за освобождаване на преподаватели, посочи министър Вълчев. По думите му системата на висшите училища трябва да се оптимизира. Има специалности и магистърски програми, които са губещи. Училищата поемат ангажимент да ги намалят, да оптимизират вътрешния си персонал, коментира министър Красимир Вълчев.

Според Споразумението ректорите би трябвало да прекратят трудовите правоотношения с хора, които са над 68-годишна възраст, заемащи академични длъжности, като броят на лицата, заемащи такива длъжности, на възраст 65-68 години, не трябва да надвишава 5% от академичния състав. В Споразумението е заложено намаляване и на числеността на административния персонал в държавните висши училища.

Благодарни сме на изключително диалогичния и компетентен министър Красимир Вълчев, както и на правителството за осигурените средства в размер на 61 млн.лв. в субсидията за издръжка на обучението за значителното увеличение на работните заплати средно с 40% на академичния състав на ДВУ, коментира доц. д-р инж. Лиляна Вълчева.

С пълния текст на споразумението можете да се запознаете на страницата на синдикат „Висше образование и наука“ – http://von-knsb.org/index.php/news/346-2020-11-25-15-55-12

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *