1572 сигнала за нарушени трудови права са подадени през 2020 г. в КНСБ

1572 сигнала, свързани с нарушаване на трудови права, са подадени през 2020 година в КНСБ. Те са част от данните, разгледани и анализирани в шестия годишен доклад за нарушения на трудовото законодателство, изготвен от конфедерацията.

`(С пълния текст на доклада, подадените сигнали по вид на нарушенията, изводите и препоръките, можете да се запознаете тук.)

Докладът бе представен на 17 май от президента на КНСБ Пламен Димитров и националните секретари Тодор Капитанов, Величка Микова и Огнян Атанасов.

Резултатите показват, че 25 процента от подадените сигнали за нарушения са заради неизплащане на работни заплати. Веднага след тях – 24,7%, са сигналите, свързани с неспазване на работното време, почивките и отпуските. На трето място работниците са алармирали заради нарушения на осигурителните им права – 19,3 процента от сигналите.

Данните сочат, че най-много сигнали са подадени от Пловдив, Велико Търново, Смолян, Хасково и Габрово. Секторното разпределение пък показва, че най-много са алармирали работещите в леката промишленост, следвани от заетите в услугите, търговията и здравеопазването.

Разпределението спрямо възрастта на подаващите сигнали към КНСБ през 2020 г. показва, че най-много – 33 на сто, са подадени от работещите между 46-55 г. На следващо място е групата между 36-45 г. – с 28% дял.

Пламен Димитров обърна внимание, че в годината, минала под знака на пандемията, сигналите, свързани с ковид, са основно заради неспазване на противоепидемичните мерки от работодатели (37,5%); с принуда за използване на платен отпуск (22,5 на сто) и за забавяне на заплати или неизплащането им в резултат на разпространението на заразата (12,5).

Президентът на КНСБ акцентира и на небходимостта от промени, които да защитават работещите от вкъщи – да се уреди законодателно правото на изключване на работника след края на работния ден, да има промени, свързани с гарантиране на безопасността при работа, както и да се гарантира, че работодателите плащат разходите за работа от дома, което в момента не се случва. Много от промените могат да се случат през колективното трудово договаряне, но за правото на изключване е необходимо законодателно уреждане. Това вече е направено е в Германия и Франция, обсъжда се и правна рамка за ЕС.

Презентация по вид на нарушенията можете да видите тук

59 на сто от сигналите за нарушени синдикални права пък са свързани с незачитане на такива, които са признати от законодателството, посочи националният секретар Тодор Капитанов. 20% са заради сплашване и тормоз на работник заради членството му в синдикална организация.

Затова КНСБ настоява отново:

– Да се гарантира правото на сдружаване, включително и конституционното право на сдружаване на работниците и служителите в синдикални организацииБългарската държава е длъжна да изпълни ангажимента си по чл.11 от Конвенция № 87 на МОТ и да гарантира това право на сдружаване на работниците и служителите.

– Да се обсъдят мерки за подкрепа и стабилизиране на синдикализма, с оглед ключовата му роля в социалния диалог.

– За криминализиране на деянията, насочени срещу правото на сдружаване по подобие и по начина, по който това е направено в Наказателния кодекс за правото на сдружаване в политически партии и движения.

– За изменения и допълнения в Закона за МВР, в Закона за съдебната власт и в Закона за държавния служител с оглед констатациите от доклада за несъответствие на отделни, конкретно посочени от нас членове в тези закони с изискванията на 87 Конвенция на МОТ;

Тодор Капитанов обърна внимание, че през миналата година се открояват и сигнали за нарушения на трудовите права заради използване на социални мрежи. 34% от тях са поради санкции след направен коментар във Фейсбук. 17 процента са заради изразено мнение по обществен въпрос в социалната мрежа. Има случаи и на санкции заради харесана снимка и споделена заплата.

Презентация по тези нарушени права можете да видите тук

Величка Микова акцентира на накърнените трудови права заради нарушения по работното време, почивките и отпуските. Най-често става въпрос за нерегламентирано възлагане на допълнителна работа, без това да се отчита като извънреден труд, както и за ползване на сумираното изчисляване на работното време, без да се изготвят поименни графици и документи.

През 2020 г. в проверените от ИА ГИТ предприятия са установени 18 551 бр. нарушения, свързани със заплащането на труда. От тях нарушенията, които касаят задължението на работодателя да изплаща в срок трудовите възнаграждения, са 6767 бр. Установените забавени трудови възнаграждения през 2020 г. са в размер на 10 891 588 лв. След намесата на ИА „Главна инспекция по труда” са изплатени 5 543 006 лв., включително задължения от предишни периоди, посочи още Микова.

Данните можете да видите тук 

Микова напомни, че синдикатите напуснаха работната група, която изготвя промените в наредбата за отпуските и почивките, тъй като не се вземат предвид международни регламенти, посочващи ясно изискванията. Пламен Димитров разясни, че предишното правителство е отложило във времето изготвянето на наредбата, която е допълнение към приетите през миналата година промени в Кодекса на труда. “Злоупотребите при изчисляването на работното време са масови. Прилага се там, където трябва и не трябва. От друга страна, режимът на работното време е в остра колизия с Конвенция 1 на МОТ, която България е ратифицирала доста отдавна”, каза Димитров и посочи, че въпросът ще бъде обсъден със служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. “Второто нещо, което очакваме от него, е как се гарантират мерките за заетостта. Това, че няма актуализиран бюджет не означава, че можем да спрем мерките в подкрепа на заетостта. Служебният кабинет е длъжен да намери решения за запазване на мерките за след юни и юли месец поне. А новото правителство, което ще дойде след това – ще искаме естествено актуализация на бюджета и допълнителен заем, който България има право да изтегли по механизма Sure, който е точно за гарантиране на доходите”, каза още Димитров.

Запис от представянето на доклада можете да видите във фейсбук страницата на КНСБ: https://www.facebook.com/CITUBulgaria

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *