2309 трудови злополуки са станали у нас през миналата година

2309 са трудовите злополуки, отчетени у нас през миналата година, показва оперативната информация на НОИ. Тъжната статистика сочи, че са регистрирани 89 смъртни случаи, 8 от тях на жени.

През 2020 г. отново най-много жертви има в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 17 бр. (2019 г. – 18 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” – 11 бр. и „Търговия“ – 8 бр.

Броят на смъртните случаи през 2020 г. е същият като през 2019 г. И фактите отново са безмислостни – на всеки 4 дни един български работник не се прибира вкъщи, защото загива на работното си място.

Не можем да не отбележим за пореден път, че този проблем продължава да не присъства в дневния ред на обществото и отговорните институции. В България фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продължават да са два пъти по-високи от средноевропейските нива. Крайно време е всички заинтересовани страни да си поставим ясна цел – намаляване на смъртните случаи при трудови злополуки до средните за ЕС до 2024 г. Тази цел трябва да бъде в основата на всички мерки в Националната програма по безопасност и здраве за следващия период. За да се постигне това, са необходими решителни мерки, които да гарантират реално осигуряване на безопасни условия труд, контрол и отговорност.

Трудовите злополуки през 2020 г. са намалели спрямо 2019 г., когато са били 2731 бр. Най-голям брой са констатирани в сектор „Сухопътен транспорт” – 187 бр. и „Строителство” – 187 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2020 г. са 162 480. По-ниският брой на трудовите злополуки през 2020 г. не трябва да ни заблуждава. Това вероятно се дължи на засилените мерки по ЗБУТ срещу пандемията от Ковид-19, но продължаваме да считаме, че голяма част от трудовите злополуки в нашата страна не се декларират пред съответните органи.

Според последните публикувани данни на Националния осигурителен институт през 2018 г. у нас са признати едва 15 нововъзникнали случаи на професионални болести (професионални болести, които са признати за първи път през отчетната година).  За сравнение, през 2009 г. техният брой е бил 116. Според нас тези цифри не отразяват реалната картина по отношение на здравния статус на българските работници. По данни на НОИ през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 г., т.е. в работоспособна възраст, са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините.

КНСБ призова на 28 април здравословните и безопасните условия на труд да станат основно трудово право в България. Със същия апел, базиран на решение на Управителния съвет на МОТ от март тази година, което трябва да бъде финализирано на конференция през юни 2022 г., излязоха и Международната конфедерация на профъюзите и Европейската конфедерация на профсъюзите.

Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП, заяви: „Това е въпрос от изключителна важност, чието решаване вече отне твърде много време. Лошото здраве и безопасност на работното място костват живота на около 2,78 милиона души всяка година. Превръщането на здравето и безопасността на работното място в основно право ще повиши отговорността на правителствата и работодателите и ще даде повече възможности за влияние на синдикатите и представителите по безопасност на труда. Само лошите работодатели биха се противопоставили на това и ние сме готови да се борим упорито, за да спасим човешки животи.“

От МКП призоваха още COVID-19 да се класифицира като професионално заболяване. Това ще засили защитата на работниците и ще даде възможност за достъп до компенсационни фондове за семействата на тези, които са починали или са се заразили по време на работа. Миналата година МКП призова МОТ да включи Covid-19 в списъка на професионалните заболявания, а първоначалното проучване сред 58 държави показва, че досега само 26 страни са предприели тази стъпка. В някои случаи този обхват е ограничен до работещите в здравния сектор.

От ЕКП пък днес обявиха свое изследване, което сочи, че от 2010 г. насам проверките за безопасност на труда са намалели с една пета, като от 2,2 млн. годишни посещения инспекциите са спаднали до 1,7 млн.

Проверките са намалели в 16 държави. В Германия, например, през 2018 г. са направени 232 000 посещения по-малко в сравнение с 2010 г., а в Португалия – наполовина за същия период. Това съвпада със загубата на над 1000 инспектори по труда, които са на разположение за посещение на работните места в целия ЕС. Повече от една трета от европейските държави вече не отговарят на стандарта на МОТ за наличие на един инспектор по труда на 10 000 работници.

От ЕКП обръщат внимание, че много от жертвите на ковид в Европа са се заразили на работното място, над 100 000 души умират всяка година от рак, свързан с работата им, а броят на фаталните трудови злополуки се е увеличил.

Значителното намаляване на инспекциите по труда през последното десетилетие остави работните места по-малко подготвени за пандемията от Covid-19 и ще засегне най-силно най-уязвимите работници като жените, младите хора и мигрантите, а по-малкият брой инспектори ще затрудни безопасното връщане на работа, предупреждават от ЕКП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *