Анна Ковачева: Във Варна няма съкратени синдикални членове заради епидемичната обстановка

Анна Ковачева е областен координатор на КНСБ във Варна.

 

– Каква бе изминалата година за работещите във Варна и областта?

– Трудна година за работещите в условията на COVID криза и неясна политическа обстановка. Голяма част от фирмите пускаха работници в отпуск, други въведоха дистанционна работа, спираха планирани инвестиции и работа за известно време. Област Варна е на трето място спрямо другите области в страната, като средната работна заплата за третото тримесeчие е 1438 лв.

– С какви проблеми и сигнали се обръщаха предимно работниците към експертите в Регионалния съвет?

– Втора година преминава под знака на ковид пандемията, а цената, която работещите плащаме, е жестока и се измерва не само в изгубени работни места и влошено качество на живот, но и с човешки животи. Имаме данни за намален персонал, и значително по малък брой новоназначени работници. Икономически активните лица за областта към септември са 147 674. Можем да кажем, че нямаме съкратени синдикални членове заради епидемичната обстановка, няма нарушения на трудовото законодателство при синдикалните ни членове.

– Какви са тенденциите на трудовия пазар в региона през тази година?

– Регионалната икономика се характеризира с ниска безработица и висока заетост. Равнището на безработица е 2,9%. Работодателите заявяват, че имат сериозни затруднения с намирането на подходящи хора за ключови позиции. Остър дефицит има на лекари, медицински сестри, парамедици, учители. Задълбочаващ се недостиг на длъжности със средна квалификация – оператори на машини и съоръжения, техници, технолози, механици, заварчици, стругари, шофьори, кранисти, готвачи и пр.

– Какво предстои като преговори по Колективните трудови договори, сключени с общинските структури?

– В делегираните общински дейности бяха постигнати много добри резултати от проведените преговори по места и за предходната 2020 г., и в началото на 2021 г.  С 16,5 % средно са увеличени заплатите в Общинска администрация Варна. Във функция Образование – от 15 до 17% е увеличението на заплатите за 2021 година на педагогическия персонал и от 10 до 15% увеличенито на непедагогическия.

За функция “Здравеопазване” с приемането на Бюджет 2021 г. в община Варна се сключи Анекс към КТД „Здравеопазване” 2020-2022 г., с което, считано от 01.01.2021г., заплатите на персонала в здравните кабинети и детските ясли, се увеличиха с 10%. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно общински КТД, работните заплати на работещите са увеличиха с 10% през 2021 г. спрямо 2020 г.

При функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – с местно финансиране е Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“, където равнищата на средните основни работни заплати през 2021 г. са увеличиха с до 15% спрямо 2020 г. За 2021 г. в нашия регион действат 198 броя КТД. Не малка част СО ползват сключени на ниво община КТД за ДЯ, УДЗ, ОДЗ и социални заведения. Друга част от организациите ползват браншови и отраслови колективни трудови договори. Броят на действащи КТД за дейности, финансирани от общинските бюджети, са 11: КТД „Култура“, КТД „Здравеопазване“, КТД „Социални дейности“, КТД ОП „Спорт“, КТД  ОП „Инвестиционна политика“, КТД ОП „Обреди“, КТД „Градски транспорт“, КТД „Образование“, КТД „ТАСРУД“, КТД ОП „ДДД“, КТД ОП „КДХ“.

Целта на КТД за нас е да успеем въпреки финансовите затруднения, да договорим по-високи възнаграждения и добри условия на труд, квалификации, отпуски и социали придобивки, както на общинско, така и на фирмено ниво.

През изминалия месец Регионалният съвет на КНСБ – Варна извърши анализ на отчетите за изпълнение на бюджета на съотвените общини в областта. На база информацията от публикуваните отчети за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на община Варна, взимайки предвид конкретно дейности „Детски ясли и кухни“, „Здравни кабинети към училища и детски градини“ към функция „Здравеопазване“  и 1751 -„Библиотеки с национален и регионален характер“, бе направен анализ на приблизителните преходни остатъци и възможностите за тяхното разпределение. Според посочените данни в тези дейности има възможност за планиране на увеличение на работните заплати на служителите с 10% от януари 2022 година, при изготвяне на Бюджет 2022.

В дни, в които светът е изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията COVID-19, ние от Регионален съвет на КНСБ, ще  работим за адекватно и справедливо заплащане на труда в регионна, гарантиране на безопастност и здраве при работа, качествена трудово-правна защита на традиционните форми на заетост, защита на дигиталния труд и усъвършенстване ролята на колективното трудово договаряне.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *