Боянка Димитрова: Повече от половината обучени по проекта за безработни лица ще получат предложение за работа

През юни стартираха обученията на безработни лица по проект  “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”. Той се осъществява от Конфедерацията на независимите синдикати в България и е част от Националния план за действие по заетостта през 2022 г.

Тази година в община Ветово, област Русе, се провеждат курсове за квалификация по специалността „Екология и опазване на околната среда“. 

Разговаряме с Боянка Димитрова – областен координатор на КНСБ в Русе.

– Как протече организацията, подбора на курсистите и като цяло комуникацията с Дирекция “Бюро по труда”?

– В региона има традиционно много добра комуникация с Дирекция “Бюро по труда”. Още преди стартирането на проекта се прави организация по набиране на кандидати – безработни лица, за обучение по нашия проект.

– Колко души се записаха за курса? А през миналата година?

– През тази година имаше една група от 15 курсисти. През предходната бяха обхванати повече общини в региона и групите бяха седем – в общините Бяла, Ветово и Две могили.

– Защо във Ветово, където се проведоха обученията, се определи курс точно по професията „Еколог“?

– След проведени предварителни разговори с ръководството на общината и след опита от предходни обучения се отчете, че за нуждите на кметствата от общината са необходими работници с тази квалификация и придобит опит от проведените обучения.

– Какви са възможностите за реализация в тази професия в областта?

– Обучаемите лица след приключване на обучението ще бъдат наети от общината и тъй като са от различни кметства към нея, това дава възможност за нова работна сила в тези населени места.

– С какви трудности се сблъскват обучаемите?

– Не отчитаме трудности, напротив, лицата са много доволни от възможността за придобиване на нови знания, умения и нова квалификация. Споделят с интерес наученото и го прилагат на практика дори и в личните си стопанства. Показват снимки от засадени цветя, дръвчета и как полагат грижи за тях, гордеят се, че сме им помогнали със нови знания, с умения, техники, които не са им били известни до този момент.

– Получавате ли обратна връзка от курсистите по отношение на системата за обучение?

– Проследявам провеждането на обученията с периодичните срещи, които провеждам с курсистите. Лекторите се стремят да поднесат учебния материал по разбираем и достъпен начин за аудиторията от възрастни хора, подбират повече нагледен материал и залагат на практически занятия в реална среда. По този начин се дава възможност на всеки да се включи индивидуално – да засади цвете, дръвче, да обработи почвата, да следи развитието им с нужните грижи и внимание.

– Всъщност бихте ли разказали накратко за програмата на курса и процеса на обучение?

– В учебния план по професията “Еколог” са предвидени часове по безопасни условия на труд, с които стартираме курса. Това е особено важно и за последващото обучение, и като цяло за трудовите им познания впоследствие. Целта е знанията, които получават след това да са им полезни и в живота. След това програмата предвижда специфични за професията теоретични знания и умения. Завършва се с провеждане на практика в реална работна среда и показване на наученото.

– Съвсем скоро се проведе финалният изпит за курсистите? Как протече той и как се справиха обучаемите?

– Изпитът се проведе под формата на тест. Това изисква учебният план по професията. Курсистите бяха много старателни. Естествено се вълнуваха и притесняваха, но се справиха. Предварително преподадените теми, с които бяха запознати по време на обучението, бяха усвоени много добре от страна на курсистите и те преминаха успешно изпита.

– Какви конкретни възможности за работни места предлага Община Ветово?

– На общините им е особено трудно, но въпреки всичко се нуждаят ежегодно от хора, които да поддъдржат и обработват тревните площи, да почистват и засаждат цветя и дръвчета в парковете и около блоковите пространства. Затова са им необходими работници с опит, но и с нужната професионална квалификация.

– Разширили ли са се тези възможности спрямо миналата година?

– Поради липсата на финансови средства за назначаване на нов персонал, извън финансирането по проекти и програми, общините нямат възможност за наемане на хора. По нашия проект с приоритет се назначават част от завършилите на работни места по различните кметства в общината.

– Имате ли информация за това каква част от миналогодишните курсисти са се реализирали в професията?

– Голяма част от завършилите през миналата година започнаха работа веднага след обучението, а след това им бе дадена възможност да продължат и в регионалната програма за едногодишна заетост. По този начин се осигури сигурност и заетост на курсистите и след приключването на обучението.

– Можете ли да кажете колко от преминалите успешно изпита ще получат предложение за работа?

– В тази група след проведени разговори с ръководството на общината на повече от половината ще бъде предложена работа в отделните кметства, където има най–голяма необходимост от тях.

Общината отчита положително партньорството си с КНСБ, тъй като в района с най–висока безработица тези курсове имат голямо значение, като дават възможност на безработни лица да получат нова професионална квалификация, а след това да се реализират на пазара на труда и да бъдат заети в дейности според нуждите на работодателя.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *