Д-р Иван Кокалов бе преизбран за лидер на Федерацията на синдикатите в здравеопазването

Осмият конгрес на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ се проведе на 15 октомври.  Делегатите бяха поздравени от президента на КНСБ Пламен Димитров, министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, от директора на Националната здравно осигурителна каса проф. д-р Петко Салчев, от колеги и приятели.

С пълно болшинство за председател на федерацията за периода 2021-2027 г. бе избран д-р Иван Кокалов. За зам.-председатели бяха избрани д-р Пламен Радославов и маг. фарм. Слава Златанова.

Конгресът прие отчетните документи, доклад за дейността на ФСЗ за периода 2016-2021  година, доклад на ЦФКК за същия период, Програмата и плана за действие за 2022- 2027 година.

Вярна на традициите си Федерация на синдикатите  в здравеопазването – КНСБ ще продължи да се бори за:

 • Качествено нова политика по доходите:
 • Изготвяне на план за поетапно увеличение на възнагражденията на работещите в отрасъл „Здравеопазване“ до достигане на средноевропейските възнаграждения;
 • Ежегодно договаряне на началните основни месечни работни заплати, преди приемане на държавния бюджет и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • Обвързване на заплащането с квалификацията и продължаващото обучение на работещите.
 • Отмяна на регистрацията на лечебните заведения за болнична помощ по Търговския закон. Приемане на специфичен Закон за регистрация и финансиране на лечебните заведения за болнична помощ.
 • Ефективен контрол върху изразходването на обществените средства в зависимост от качеството на предоставените медицински услуги от страна на Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, професионално съсловните и пациентските организации.
 • Законодателна възбрана за формиране на печалба от използване на публични средства от държавния бюджет, Националната здравноосигурителна каса и общински бюджети.
 • Специален държавен фонд, който независимо от финансовите и икономически резултати на Общинските болници да ги подпомага финансово, с цел осигуряване достъп на гражданите до медицинска помощ – „защитени болници“.
 • Обсъждане на възможността за „таван“ на възнагражденията в здравеопазването на лекари и медицински специалисти при ползване на публични средства.
 • Увеличение на единния стандарт за издръжка на деца за делегираните дейности в системата на общинското здравеопазване.
 • Осъществяване на контрол от Министерството на финансите върху целесъобразното изразходване на публични средства от страна на общините.
 • Изготвяне на програма за продължително обучение и квалификация на персонала, свързана с потребностите от медицинските специалисти по здравни грижи, работещи в детско и училищно здравеопазване.
 • Анализ на действащата нормативна уредба в детско и училищно здравеопазване, с участието на държава, общини и социални партньори, с оглед необходимостта от промени за подобряване на дейността.
 • Конкретни технологични решения в сектора към истинско дигитално здравеопазване навлизане на телемедицината, електронен здравен картон на пациента, електронно направление, електронна рецепта,и възможност за цялостен анализ на здравното състояние на населението.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *