Декларация-обръщение на КС на КНСБ към народните представители в 45-ото Народно събрание

Уважаеми дами и господа народни представители,

Парламентарните избори – април 2021 г.,  са вече история. България формира парламент с шест политически формации, които са еманация на дълбоките разделителни линии в обществото. Независимо от резултатите на изборите, налице са високи очаквания за реформи в почти всички сфери на държавното управление,  икономиката и социалната инфраструктура.

КС на КНСБ  привества сформирането на Народното събрание и призовава народните избраници да проявят отговорност  към необходимостта да се овладее сложната комбинация от рискове и предизвикателства – здравни, политически, институционални, социални и финансово-икономически. Подобно съчетание, без незабавни и спешни действия, ще изправи България пред непредвидима и мрачна перспектива.

Същевременно дни ни делят от важни политически събития и решения на най-високо политическо ниво на ЕС – Социалната среща на върха в Порто (7-8 май т.г.) и Конференцията за Бъдещето на Европа (9 май т.г), което изисква от държавите членки ясни ангажименти за политики, поставящи хората на първо място при възстановяването на Европа. От националните парламенти се очаква да организират и водят редовни политически дебати по напредъка към социална Европа, съвместно с европейските институции, социалните партньори и гражданското общество. КС на КНСБ с тревога констатира, че българският парламент дори не дава признаци, че е наясно с тази своя отговорност.

В тази сложна обстановка началото на работата на 45-ото Народно събрание отново демонстрира някои хронични дефекти на политическата култура и поведение – разнопосочно очертаване на приоритети, отхвърляне на възможността за интегриране на антикризисни мерки, трескава законодателна инициатива, процесуални хватки и отново в тон на непоносимост, противоречие и отрицание. Това буди у нас основателна тревога!

Свидетели сме на надпревара за изменения и допълнения в най-разнообразни закони, с които се предвиждат нови и непредвидени бюджетни разходи в отговори на предизборни обещания към различни групи, без преценка на рисковете и в отсъствие на оценка на въздействие, която да дава представа в т.ч. за необходимия ресурс и източниците на финансиране. Същевременно, въпреки яростните критики  към прилаганите до сега мерки в подкрепа на домакинствата, работещите и бизнеса, не се дава дори най-малък знак за намеренията в тази посока.

Прекомерната предпазливост на партийните заявки за намиране на формула за управление са на път да доведат до нова загуба на обществено доверие и да блокират управлението на страната, а такава възможност става все по-вероятна.

С оглед на финансовите и социални предизвикателства и пандемичната обстановка, КС на КНСБ категорично настоява 45-ото Народно събрание да се фокусира върху няколко спешни решения, с които да се осигурят необходимите фискални буфери и извеждането на страната от настоящата тревожна ситуация:

  1. Внасяне на НПВУ до края на месец април в ЕК, за да може той да бъде одобрен на Европейския Съвет на 24-25 юни, което ще осигури финансови средства за страната ни още през есента в размер на 13% от общата сума (между 1,5 – 2 млрд. лв.). Считаме този ресурс за изключително важен в общия контекст на състоянието на публичните ни финанси и на необходимостта от допълнителна фискална инжекция с цел стимулиране на търсенето и изход от кризата. Всяко забавяне по тази линия ще коства огромни загуби, пропуснати ползи и неминуемо влошаване параметрите на бюджета
  2. Заемане на средства по инструмента за подкрепа SURE за осигуряването на повече финансови буфери през следващите месеци с цел продължаване на мярката за подкрепа на заетостта. Припомняме че тези средства не се записват в дефицита по бюджета, а България е заявила до момента едва 511 млн. евро, което е 0,55% от всички разпределени пари между отделните страни. Според нас е необходим допълнителен ресурс от поне 400 млн. евро, за да може да бъде обезпечена мярката за запазването на заетостта и доходите на работниците до края на 2021 г.
  3. Актуализация на Бюджет 2021 в посока на увеличаване на разходните пера за подкрепа на най-засегнатите домакинства и бизнеси от кризата, вкл. актуализация на бюджета на НЗОК за осигуряване на ресурс за работещите в неблагоприятни условия на труд, на първа линия с Ковид-19, който се осигурява от държавния бюджет. България и в момента е заложила един от най-ниските дефицити в ЕС от едва 3,9% в ЗДБРБ за 2021 г., а имаме нужда от достатъчно фискално пространство за ефективни и навременни мерки в социалната и икономическата сфера;
  4. Продължаване на мерките срещу Ковид-19 за защита на домакинствата и  работещите, както  и за подкрепа на бизнеса.

КНСБ изразява своята убеденост, че във времена на нестабилност и неизвестност народните представители трябва повече от всякога да проявят отговорност и мъдрост в решаване на съдбините на България. Преодоляването на крайното партийно противопоставяне и бързото съставяне на правителство, макар и с къс времеви хоризонт,  е разумна стъпка очаквана от мнозинството български граждани.

22 април 2021 г.                                                                                                                         КС на КНСБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *