Димитър Трифонов: В „Алкомет“ АД обемът на заявените поръчки нарастна след обявяване на пандемията

Димитър Трифонов е председател на синдикалната организация на КНСБ в шуменското предприятие „Алкомет“АД. Ето какво сподели той пред „Синди труд“:

 

– Г-н Трифонов, как кризата, породена от пандемията, се отрази на предприятието, в което работите?

– “Алкомет” АД е с предмет на дейност производство на изделия от алуминий и алуминиеви сплави, използвани в машиностроенето, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли, като около 95 % от продукцията е насочена към външни пазари. От тази гледна точка е важно какво се случва в страните, които са основни наши контрагенти – Германия, Италия, Испания, Полша и др.
През последните месеци, след обявяването на глобалната пандемия,  нарастна обемът на заявените поръчки, което доведе до увеличаване на производствената програма в основните цехове на фирмата. Вероятно това се дължи на възникналата ситуация с коронавируса и особенно на временното спиране на производствената дейност  в Китай, но дали всичко това е конюктурна или трайна тенденция, времето ще покаже.

– Предвиждат ли се съкращения на заети или други сътресения, които да ги засегнат?

– През последните години се наблюдава трайна тенденция на нарастване на заетия персонал. “Алкомет” АД  е в края на голям инвестиционен цикъл с предстоящо включване в експлоатация на нови производствени мощности във валцовото производство. В момента се реализират и  инвестиции, свързани с автомобилната индустрия, и ако се оправдаят прогнозите за бързо възстановяване на световната икономика, мисля че съкращения не се очакват, а по-скоро откриване на нови работни места.

– Бяха ли взети навреме необходимите мерки за защита на работещите?

– След обявяването на извънредното положение бяха взети спешни мерки за защита на персонала. В първите дни се закупиха маски за всеки работещ в „ Алкомет“АД, поставиха се диспенсъри с дезифектанти на възлови места в работните помещения, на входа се извършва електронно замерване на температурата и ползване на дезинфектанти от влизащите работници и служители.
Пристъпи се и към крайни мерки – затваряне на фирмения стол и използването на съблекални и бани, за ограничаване на контактите. Ситуацията бе използвана за извършване на основен ремонт в тези помещения – подмяна на захранващи водопроводи, отводнителни инсталации, подмяна на санитарния фаянс и подови настилки и др., като ремонтът е към своя край. След затварянето на стола на всички работещи се раздават ваучери за храна на стойност 6 лева за всеки отработен ден. Въведе се разделяне на екипите от основните административни дирекции при тяхното разменено редуване в режим home office. С цел разширяване на свободното пространство при придвижване на работа с автобусен транспорт за всяка смяна се удвои броят на използваните автобуси. „ Алкомет“АД се включи и в дарителската акция  в борбата срещу коронавируса и подпомогна  Община Шумен със сумата от 100 хил. лева.

– Какви са тревогите на заетите в „Алкомет“?

– Тревогите на хората са свързани преди всичко със случващото се в момента у нас и в международен план по отношение на пандемията, колко време ще продължат негативните процеси, свързани с коронавируса и в какъв мащаб и как ще се отрази всичко това на работните места, защото живеем в свързан свят.
В началото на годината беше подписан нов КТД с договорен ръст на работните заплати и доплащания, като по този начин се спази традицията ежегодно да се сключва КТД с ръст на основните параметри в него. Също така с интерес се следяха преговорите между правителство, синдикати и работодатели за сключване на национално споразумение. На среща с президента на КНСБ Пламен Димитров, проведена в”Алкомет” АД, ние, като синдикално ръководство, поставихме редица въпроси, които вълнуват хората за решаване на национално ниво – повишаване и фиксиране на стойността на час нощен труд, безплатната храна, т.н. домашно дежурство като процент от МРЗ, тъй като тези доплащания дълги години не са актуаллизирани  и за в бъдеще това да става автоматично. Поставени бяха и специфични въпроси по режима на сумирано изчисляване на работното време, обсъждането на новата годишна граница за извънреден труд и др. Неотложни за решаване са и въпросите за фазата на изплащане на пенсии от УПФ, защото е необходима яснота за вземане на информирано решение от всеки един работещ.

– Какви са очакванията Ви в средносрочен и дългосрочен план?

– Аз съм оптимист и очаквам след отпадането на медицинския проблем и бързото възстановяване на световната икономика условията на живот и работа да се върнат към нормалните си нива. Очаквам също направените инвестиции в “Алкомет”АД, а и тези, които предстоят, да създадат нови възможности за развитие на фирмата. Надявам се всичко това да доведе до сериозен ръст в инвестиците в най-ценния капитал – човешкият.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *