Добавят COVID към списъка с професионални заболявания

Консултативният комитет на ЕС по безопасност и здраве при работа направи историческа стъпка в защитата на работниците, като добави на 19 май COVID към списъка с професионални заболявания.

Това постижение е следствие от месеци усилена работа на секретарията на Европейскатa федерация на синдикатите от обществените услуги (EPSU) и присъединените към нея федерации от сектора на здравеопазването и социалните услуги, защитаващи интересите на тези, които се бориха и продължават да се борят с най-тежката пандемия на века. Кампанията на EPSU показва какво може да се постигне, ако синдикатите работят заедно.

Въз основа на постигнатото споразумение ЕК ще актуализира своята препоръка за насърчаване признаването на Covid-19 като професионална болест от всички държави-членки. Това ще стане до края на тази година.

Тази препоръка ще включва медицински сестри и помощник-сестри в болници и други медицински заведения, социални работници в обществени и частни домове за грижи, домашни асистенти, всички работници, членове на Европейскатa федерация на синдикатите от обществените услуги и присъединените към нея федерации. Това е признание за жертвите на милиони хора по време на пандемията, особено на тези в здравните грижи. Те заслужават да бъдат защитени от COVID и признаването му за професионална болест е голяма стъпка напред.

„Пандемията засегна много работници, особено тези с чест контакт със заразени лица – служителите в здравните и социалните грижи. Те бяха и продължават да бъдат с по-висок риск от заразяване с COVID-19. Хиляди здравни работници загинаха. Държим също да бъде признато, че не само здравните работници, но и социалните работници и домашните асистенти са изложени на риск. Групата на работниците, ръководена от Европейскатa федерация на синдикатите от обществените услуги и Европейския институт за синдикални изследвания, убеди работодателите и правителствата да добавят това пояснение”, заяви Ян Вилем Гудриан, генерален секретар на EPSU.

А препоръката гласи: „COVID-19, причинен от работа в областта на превенцията на болести, в здравеопазването и социалните грижи и в домашната помощ, или в контекст на пандемия в сектори, където има дейности, в които съществува доказан риск от инфекция ”.

„Това е много важно за насърчаване на превенцията, признаването и компенсирането на професионалните заболявания. Така бива насърчавана конвергенцията между държавите-членки при признаването на професионалните заболявания”, каза Адам Рогалевски, отговарящ за работата по здравеопазване и грижи в EPSU.

Въпреки облекчаването на мерките, много хора продължават да се заразяват. С новите епидемии работниците с висок риск – често жени с несигурни работни места и ниско заплащане като домашните асистенти, трябва да получат повече внимание и да не бъдат изоставяни, на което станахме свидетели в началото на пандемията, призовават от Европейскатa федерация на синдикатите от обществените услуги.