Два нови колективни договора бяха сключени в леката промишленост

Два нови колективни трудови договора в леката промишленост бяха подписани през месец февруари-март, 2020 г. малко преди и по време на въведеното извънредно положение в България, при работа в риск, и въпреки усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19.

Единият е сключеният КТД в „Кемет Електроникс България“ ЕАД гр. Кюстендил, мултинационално предприятие в бранш Производство на електрически съоръжения, основните постижения са: увеличение на основната работна заплата средно с 35 лв.; увеличение на допълнителното възнаграждение за Коледните и Великденски празници с по 40 лв.; създаден е работно-организационен съвет, с участието на синдиката и работодателя за обсъждане на работно-организационния процес; за приложение на новаторска идея се изплаща от 100 лв. до една брутна работна заплата.

Пример за участие в политиките по заплащането на труда, демократичност и участие на работниците в управлението на предприятието: Подготвят се предложения от синдикалните членове за промяна в категориите по критерии за преминаване от ниска в по-висока категория, които се разглеждат и обсъждат по веригата от всички ръководители достигат до Генералния мениджър на предприятието. След одобрение се получава обратна информация в синдикалната организация за броя на повишените работници по нива. Приема се още една нова категория и индиректен персонал. Срокът на действие на новият КТД е за период от една година.

Другите договорености са подписани в стъкларските заводи в мултинационалното предприятие „Би Ей Глас България“ АД гр. Пловдив  и гр. София (бивш „Дружба Стъкларски заводи” АД). След много дълги и трудни преговори синдикалната организация може да се похвали с  постигнати няколко сериозни договорености за служителите във фирмата: изплаща се безплатна предпазна храна с ваучери и начисления в размер на 4.50 лв. на отработен ден, като през следващата 2021 година е договорено да бъде в увеличен размер от 5 лв. Работниците и служителите неполучаващи безплатна предпазна храна имат право на поевтиняване на храната с 4.50 лв. за всеки отработен ден, от социалните разходи на дружеството, а през 2021 г. с 5 лв. Ръстът на договорените основни трудови възнаграждения през настоящата година е средно с 8 % по-висок в сравнение с предишната 2019 г. Допълнителните договорени трудови възнаграждения за нощен труд са по 2.25 лв. на всеки отработен час, като през следващата 2021 година е договорено увеличение по 2.50 лв. на работен час.

Колективният трудов договор е със срок на действие от една година (без нощния труд и храната, за тях е утвърдено) и е нов етап в развитието на двустранния диалог и към изграждане на съвременни индустриални отношения между Синдикалните организации и новото ръководството на „Би Ей Глас България“ АД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *