ЕКП: ЕС насърчава социалния диалог – на хартия

Европейската комисия обяви планове, които ще включат социалния диалог в процеса на вземане на решения на европейско и национално равнище – ако бъдат ефективно приложени, съобщават от ЕКП.

На 25 януари комисар Валдис Домбровскис представи съобщение за укрепване на социалния диалог в ЕС и препоръка на Съвета за насърчаването му на национално равнище.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Комисията да постави социалния диалог в центъра на процеса на вземане на решения в Европа. Някои от предложените мерки отразяват намерението на Комисията да подкрепи по-силен социален диалог на всички равнища, но това ще трябва да бъде последвано от устойчив ангажимент.

Предложението за препоръка на Съвета би могло да доведе до подобрения на национално равнище, по-специално там, където синдикатите се стремят да подобрят социалния диалог и колективното договаряне. Някои положителни предложения включват ангажимент на държавите членки:

  • Да зачитат основните права и свободи на сдружаване и колективно договаряне, включително по отношение на заплащането;
  • Да предприемат инициативи за изграждане на капацитет за социалните партньори, включително използване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+);
  • Да включват социалните партньори изцяло в изготвянето на политиките, като своевременно им предоставят цялата необходима информация, за да се гарантира провеждането на подходящи консултации;
  • Насърчаване на обхвата на колективното договаряне за най-уязвимите работници.

Що се отнася до съобщението на ЕК, Европейската конфедерация приветства предложението за координатор на социалния диалог във всяка генерална дирекция на Комисията. Необходими са повече подробности по отношение на други аспекти и ЕКП ще продължи да настоява за ясен, предвидим и прозрачен процес, в който ЕК да разглежда европейските споразумения, договорени с оглед на това да станат правно обвързващи. Също така ще настоява Комисията на ЕС да засили политическия си ангажимент и да поддържа същото ниво на финансова и логистична подкрепа за междуотрасловия и секторния социален диалог.

“Социалният диалог е основна част от европейската демокрация, която гарантира, че работещите хора имат право на глас при вземането на решения на техните работни места и в техните отрасли, както и при определянето на посоката на развитие на цялата икономика, каза заместник-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Щал заяви.

Според него практическата стойност на социалния диалог стана по-ясна от всякога по време на пандемията, когато той беше от ключово значение за намирането на решения, като например програми за съкратено работно време, които гарантираха, че както работниците, така и предприятията могат да преминат през кризата и да се възстановят бързо от нея.

“Въпреки че се говори правилно за стойността на социалния диалог, той твърде дълго време е бил на заден план на европейско равнище и активно се възпрепятства в някои държави-членки. Обявените мерки трябва да включат социалния диалог в процеса на вземане на решения на европейско и национално равнище и следователно да доведат до повече демокрация на работното място и по-справедлива икономика’, категоричен бе Щал.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *