ЕКП призова Европарламента да подкрепи Плана за възстановяване на ЕС

Европейската конфедерация на профсъюзите приветства приемането от Съвета на плана за възстановяване на ЕС в размер на 750 милиарда евро, който според нас е особено добра новина за 60 милиона души в ЕС, които зависят от средствата за възстановяване на техните работни места. Той представлява дългоочаквана промяна и е в отговор на катастрофалните икономии при последната криза, от която Европа все още не се беше възстановила напълно, когато удари пандемията COVID-19.

Това се казва в писмо, изпратено от генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите ETUC Лука Визентини в края на юли до Европейския парламент и лидерите на политическите групи в Европейския парламент.

В него се посочва, че съществуват някои аспекти на споразумението, постигнато от Съвета, които се нуждаят от разяснения.

“Призоваваме Вас и всички членове на Европейския парламент да подкрепите плана за възстановяване, за да гарантирате, че Европа е предприела дългосрочно изместване от вредните политики за строги икономии и да оказва натиск върху всички участващи, за да постигне навременното изпълнение на плана като най-висок приоритет.

Парламентът трябва да играе важна роля за гарантиране на пълното спазване на основните ценности и принципи на ЕС и по-горе споменатите критични елементи. По-специално това означава:

  • Гарантиране, че върховенството на закона се спазва във всички държави-членки на ЕС и че тези, които го пренебрегват, нямат достъп до финансовата подкрепа на ЕС.
  • Финансиране на Фонда за справедлив преход, тъй като климатичните действия са спешни и трябва да създадат работни места, а не да ги унищожават, особено в региони, силно зависими от изкопаемите горива и промишлеността с високи емисии.
  • Преминаване от икономии към финансиране, свързано със здравето. Ако коронавирусът ни е научил на нещо, то със сигурност е, че е необходимо да инвестираме в здравни и здравни работници.
  • Финансиране, насочено към подкрепа за платежоспособност, което е от решаващо значение за справяне с процесите на преструктуриране, които компаниите започнаха след избухването на COVID-19.
  • Изясняване на механизмите за управление /спиране при извънредни ситуации, за да се избегне приемането на национални планове за възстановяване в Съвета като средство за забавяне на плащанията и най-вече за избягване на бъдещото налагане на вредни фискални условия и мерки за икономии, които само направиха последната криза по-дълга и по-болезнена.
  • Подобряване на собствените ресурси на ЕС, за подпомагане на държавите-членки да изплащат заемите.
  • Запазване на социалните инвестиции в Многогодишната финансова рамка на ЕС и засилване на Европейския социален фонд+.
  • Засилване на принципа на партньорство както в Многогодишната финансова рамка, така и в Плана за възстановяване

ETUC благодари за всички действия, които ще предприемете, за да постигнете план за възстановяване на ЕС, който да избягва грешките и болката от последната криза, да подкрепя инвестиции в създаването на работни места и в здравеопазването, да засилва спешните действия в областта на климата, системите за социална защита, социалния диалог и демокрацията на работното място”, се казва в писмото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *