ЕКП: Ръст на нараняванията при работа с машини

През последното десетилетие броят на работниците в Европа, пострадали от машини, е нараснал, показва анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите в хода на преговорите за необходимостта от повече проверки за безопасносни условия на труд.

През 2019 г. повече от 80 000 работници са били ранени, някои от които смъртоносно, при работа с машини – в сравнение със 75 000 през 2014 г., когато Евростат започна да води такива регистри.

В Испания, Португалия и Нидерландия се наблюдава най-значителен ръст на броя на злополуките с машини, които са оставили жертвите в неработоспособност за най-малко четири дни.

Работниците са изложени на най-голям риск в селското стопанство, промишлеността и строителството, в които през 2019 г. са регистрирани общо 74 766 злополуки в сравнение със 70 960 през 2014 г.

Увеличението на броя на злополуките идва, след като през 2006 г. необходимостта машините да преминават през проверка за безопасност от трета страна беше премахната като част от стремежа на Европейската комисия за “по-добро регулиране”.

Сега Комисията предложи нов регламент, който ще поправи част от щетите, като въведе задължението високорисковите машини да бъдат подлагани на проверка за безопасност от трета страна. Това е особено важно, за да се защитят работниците от новите рискове, които носи изкуственият интелект, посочват от ЕКП.

От конфедерацията обаче алармират, че комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент е гласувала за изменения, насочени срещу допълнителните проверки. Нейният доклад ще позволи производителите на машини да самодекларират, че съответстват на всички изисквания за безопасност. Ето защо ЕКП призовава Европейската комисия и Съвета да не приемат измененията на Парламента, които биха отслабили защитата на работниците. Всичко това се случва на фона на намаляване на инспекциите по труда и неуспехите в предотвратяването на смъртните случаи на работното място, посочват от ЕКП.

“Увеличаването на броя на хората, които получават наранявания, докато работят с машини, показва колко безотговорно беше намаляването на проверките за безопасност по искане на бизнес лобисти. Винаги е по-добре да има така наречената “червена лента”, отколкото кървавочервени превръзки. Жизнено важно е сега да се увеличат проверките за безопасност, за да се намалят нараняванията, особено когато увеличаването на броя на машините, използващи изкуствен интелект, внася нови и непознати рискове на работното място. ЕК трябва да извлече поуки от последното десетилетие и да продължи напред с предложението си за допълнителна оценка на високорисковите машини”, коментира заместник-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Щал.