ЕКП: Съветът на ЕС игнорира заплахите, свързани с азбеста

Съветът на Европейския съюз обяви позицията си относно тристранните преговори за преразглеждане на директивата за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест. Съветът се фокусира върху преразглеждането на граничната стойност на експозиция и метода на измерване, точно както направи Европейската комисия през септември 2022 г., като предложи преразглеждане на директивата, в която беше определено опасно високо максимално ниво на експозиция от 10 000 азбестови влакна/м3.

Предложеният от Комисията преглед представлява стъпка назад в сравнение с амбициозния доклад за азбеста, приет през октомври 2021 г. от Европейския парламент, който отразяваше искането на ЕКП и Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобивната промишленост (EFBWW) за нова гранична стойност от 1000 влакна/м3.

Съветът не само не възприе предложенията на ЕП за по-ниска гранична стойност, но и пропусна да следва цялостната гледна точка на предложението на Парламента, особено във връзка със стратегията на ЕК, част от Зелената сделка, “Вълна за реновиране” – обновяването на публични и частни сгради с цел стимулиране на енергийната ефективност.

ЕКП твърди още, че спешно се нуждаем от забрана на практиката за запечатване или капсулиране на азбест. Също така от директивата трябва да бъде премахнато подвеждащото понятие за “спорадична и нискоинтензивна” експозиция. След като понякога се наблюдава много високо ниво на фонова експозиция, обхватът на директивата трябва да бъде разширен, за да бъдат включени всички работници, които е възможно да бъдат изложени.

Поради “Вълната за реновиране” още повече работници ще извършват работа по покриви, отоплителни системи, прозорци и бани и потенциално ще бъдат изложени на замърсени с азбест материали. ЕКП и EFBWW са разочаровани от ограничения обхват и липсата на амбиция по отношение на безопасността, свързани с “Вълната за реновиране”, която ще увеличи излагането на работниците и гражданите на опасния минерал. От решаващо значение е подходящото обучение на хората, работещи с азбест, както и на всички професии, потенциално изложени на него, както предлага Парламентът.

Призоваваме Парламента, като един от съзаконодателите, да отстоява твърдо позицията си в предстоящите преговори, защитавайки цялостния и амбициозен доклад, който беше приет почти единодушно през октомври 2021 г. с подкрепата на всички политически групи.

“Позицията на Съвета е голямо разочарование. Строителните работници, които са в основата на вълната за обновяване, ще продължат да бъдат опасно изложени на азбест. Граничната стойност трябва да бъде намалена по-съществено до 1000 влакна/м3 , както предложиха Европейският парламент и синдикатите. Примерът на Нидерландия, където стандартът е 2 000 влакна/м3 , показва, че това може да бъде направено. И трябва да се направи!”, заяви Том Делеу, генерален секретар на EFBWW.

От своя страна заместник-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Щал казва, че единственият положителен елемент от предложението на Съвета е призоваването държавите членки да използват точна система за измерване. “Съветът си играе с живота на трудолюбивите хора, като реши да подкрепи гранична стойност на експозиция на азбест, която е десет пъти по-висока от препоръчаната от здравните експерти на работното място”, допълни той.

Щал е категоричен, че “Не трябва да има половинчати мерки, когато става въпрос за причина номер едно за професионален рак в Европа. Отговорно би било да се следват научните данни. Сега топката е в полето на Европейския парламент, който трябва да подобри защитата на работниците, изложени на азбест”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *