ФНСС и Камарата на строителите подписаха меморандум за сътрудничество

Федерацията на независимите строителни синдикати подписа меморандум за сътрудничество и партньорство с Камарата на строителите в България. Под документа, който затвърждава добрия диалог между двете структури, подписи сложиха председателят на федерацията инж. Цветелина Иванова и изпълнителният директор на камарата Валентин Николов. Меморандумът бе представен по време на форум за социалния диалог и колективното трудово договаряне в сектора, проведен в края на септември в КНСБ.

Строителството има структуроопределяща роля за икономиката на България, каза Цветелина Иванова. Тя подчерта, че единствено съвместните действия могат да помогнат за преодоляване на трудната ситуация, предизвикана от пандемията с COVID-19. Три думи описват диалога ни с камарата – взаимопомощ, прогрес и солидарност, каза тя и обясни, че предстои подписване на Колективен трудов договор.

Валентин Николов посочи, че КСБ подкрепя предложенията за подобряване на отношенията между социалните партньори чрез участие в повече съвместни работни групи за решаване на актуалните теми, допълващи традиционните области от взаимен интерес, като борбата с недекларирания труд, професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията на работници, темиите за заплати, условия на труд.

Съвместно с КСБ и Браншова камара “Пътища” федерацията изготви анализ на социалния диалог в сектора, който представя и картината на неговото състояние, проблеми и перспективи за развитие.

За 2019 г. относителният дял на брутната добавена стойност (БДС) в отрасъл Строителство е 3,9% от БВП и възлиза на 2 383 млн. евро, като отчетеният икономическият ръст е 351 млн. евро. на годишна база, а брутният основен капитал в строителни активи нараства с 5% спрямо предходната година, се посочва анализът.

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл строителство за 2019 г. е  за 17 055 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличава с 8,3 %. Като произведена продукция по сегменти е:

Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2019 г. в размер на 10 034 млн. лв., или с дял от 58,8 % от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 13 % спрямо 2018 г.

В инженерната инфраструктура произведената продукция за 2019 г. възлиза на 7 021 млн. лв. и е с дял от 41,2% от общо произведената продукция в строителството. Спрямо 2018 г. произведената продукция в инженерната инфраструктура нараства с 2,2%.

За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение по предварителни данни за 2019 г. са 124,4 хил. бр., или 5,6% дял от общо наетите в България. На годишна база данните показват спад от 6,7 хил., или 5,1%.

За сектор Строителство средната работна заплата (СРЗ) по предварителни данни на НСИ за деветмесечието на 2019 г. е 963 лв., спрямо същия период на предходната 2018 година нараства с 99 лв., или с 11,5%. В анализа се посочва, че детайлното разглеждане на ръста на възнагражденията показва, че се повишават доходите на ръководния персонал и на някои свръхдефицитни специалности, а общият ръст на възнагражденията в сектора всъщност се обуславя от обстоятелството, че се уволняват предимно работниците с ниска квалификация и ниски заплати.

В същото време продължава отказът на работодателските отраслови/браншови структури да се договаря препоръчителен индекс за увеличение на работните заплати. Очевидно е, че целият процес на автономно договаряне на заплатите умишлено е стопиран от страна на работодателските организации и изтласкван към периферията и по-ниските нива, към фирмите и предприятията в сектор строителство.

Сред значимите проблеми в бранша е сивият сектор, който води до милиони загуби годишно. В момента фирмите, работещи на светло, са около 5600 (регистрирани в ЦПРС), при условие, че в сектора дейността си упражняват близо 20 000 компании. Делът на незаконните бригади, които не плащат данъци, легални заплати и осигуровки се очаква да намалее след последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който бе направен миналата година след настояване и общо становище от работодатели и синдикати. Незаписаните в Професионалния регистър на строителите компании и работници вече могат да изграждат строежи само до 100 кв.м.

Πpoмeнитe в Закона за обществените поръчки (ЗOΠ) пък ще дaдaт възмoжнocт зa вĸлючвaнe нa пoдизпълнитeли нe caмo нa eтaп пpoцeдypa, a и в пpoцeca нa изпълнeниe. Bъвeдeнo бе и зaдължeниeтo ĸъм възлoжитeля дa изчиcлявa пpoгнoзнaтa cтoйнocт нa oбщecтвeнaтa пopъчĸa cъoбpaзнo пaзapнaтa cтoйнocт нa пpeдcтoящитe зa възлaгaнe дeйнocти в peзyлтaт нa пaзapни пpoyчвaния и ĸoнcyлтaции, се посочва още в анализа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *