Гергана Андреева: Човешкият ресурс е основен капитал в нашия бранш

Гергана Андреева е изпълнителен директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика. Тя участва във форума в КНСБ, на който бе представен секторен анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“. 

 – Как се отрази кризата на вашия бранш?

– Много сериозно по отношение на мерките, които трябваше да се вземат, така че да се осигури безопасност на работната ръка на фона на липсата на поръчки. Буквално в рамките на 2 месеца всички поръчки се оттеглиха или отмениха, като единственото, което остана като производство, са дезинфектантите. Това беше спасението в някаква степен.

Преориентирахте се.

– Да, всичко останало просто спря. Бяха затворени магазините по летищата, а това са основните дистрибуционни канали за разпространение специално за сектор парфюмерия и козметика.

– По време на форума казахте, че има дефицит на кадри в сектора, че наемате от Молдова, Украйна. Как може да се реши този проблем?

– Специално за сезонната ръка имаме много сериозен проблем. В населените места, в които е производствената дейност, има наличие на хора, но те получават социални помощи, не искат да ги губят и съответно не полагат труд. Проблемът може да се реши чрез разрешаване на полагането на сезонен труд, без да се загубят помощите и дори чрез стимулирането от страна на държавата, ако има такава воля.

– Какви са социални придобивки, които се реализират за работещите в сектора?

– На първо място е транспортът. На всички работници е осигурен такъв, защото производствата не се намират в центъра на големите градове. Осигурява се изхранване, в зависимост от това коя смяна е работникът, има едно или две хранения. Има допълнителен платен отпуск, допълнително материално стимулиране – еднократно или двукратно в рамките на годината в размер на 50 до 100 процента на една работна заплата. Специално при производството на козметични продукти работниците получават такива. Предоставят се стипендии на деца с изявени способности в университета по хранителни технологии от страна на компаниите. При ангажиране на един родител, ако постъпи втори, той е с предимство, за да се създаде сигурност за семейството – гледа се фамилният, семейният принцип. За заболели работници – имаме случаи, в които при сериозни заболявания се поемат разходите извън това, което се плаща от Здравната каса, за да се подпомогне работникът да получи допълнително, по-квалифицирано лечение, включително за лекарства и се помага междувременно на семейството докато работникът е на лечение.

– Какво мислите за предложението на председателя на НФТ „Химия и индустрия “ Красимир Кръстев за създаване на пътна карта за социалния диалог? По какъв начин можете да си сътрудничите с федерацията, какви възможности виждате?

– Тепърва ще формираме такава. Към настоящия момент сме изложили нещата, но предстои да изградим визия. Практически нещата ги има, въпросът е да се облекат в т.нар. карта. Това, което към настоящия момент в анализа и във всяка допълнителна информация сме посочили, че е факт, е следствие на добрата воля, на практиката, на това, че собствениците на компании са били работници, служители в основните пет предприятия, които са част от обединението на “Фармахим”. Това са традиции, наследствени компании. Обикновено те са семейни, много рядко се попаднали случайно в тази бранш.

– Каква е прогнозата ви за това, което предстои? Очакванията на бизнеса като цяло са за задаваща се дълбока криза.

– Категорично. Участваме като доставчик на суровини във веригата и сме пряко засегнати и от консумацията. Една част от стоките ни са за директна консумация и потребление, но те не са от първа необходимост, а в една стагнация и икономическа криза с приоритет е изхранването на населението. Всяка второстепенна стока може да бъде отложена или съответно незакупена. Като доставчик на суровини по отношение на етеричните масла, това пряко ще рефлектира върху намаляването на поръчките за употребата им в крайни форми, защото намаляват потреблението и търсенето.

– Това ще доведе ли до съкращаване на работници или стремежът е да се запазят?

– Стремежът е да се запазят. В момента случаите на освобождаване на работници са единични и то с уговорката, че при подновяване на поръчките, те отново ще бъдат ангажирани. Прави се всичко възможно, използват се всички платени отпуски, минаване на 4-часов работен ден, намаляване частично на възнаграждението за момента. Кадрите са ни изключително скъпи, важни и дълго време се инвестира в тях. Един специалист не става от вчера за днес, в нашата промишленост той е дългогодишна инвестиция. Работодателите при нас осъзнават, че човешкият ресурс е основен капитал, основен актив.

Предстоят много трудни месеци, особено през зимата. Говори се отново за ограничения, затваряне на граници, в производството няма как да се работи дистанционно. Ще трябва да се продължи да се инвестира в допълнителното осигуряване на безопасността на хората, които са в производството. Споменах вече ликвидната криза – много ресурс е затворен в стока, която трябва да бъде реализирана, специално при етеричните масла. Ако има наистина едно прозрачно разходване на очаквания финансов ресурс от ЕС, ако има воля за активен диалог къде и как да бъдат оползотворени средствата, това може да бъде спасителният пояс, особено за по-малките предприятия.

Не на последно място устойчивостта на държавата и стабилността на законодателната и изпълнителната власт са неразривно свързани. Каквото и да трябва да се случи, първо произтича от това да има стабилност в държавата, да има правителство, парламент, който да гласува закони, да приема бюджет. Иначе всичко остава в сферата на пожеланията.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *