Гласувайте в подкрепа на директива срещу бизнес практики за нарушаване на трудовите права!

Конфедерацията на независимите синдикати в България се присъединява към призива на Европейската конфедерация на профсъюзите за създаване на нов закон, който гарантира, че компаниите в Европейския съюз имат отговорно поведение и спазват човешките, трудовите, социалните и синдикалните права на работниците. За целта трябва да бъде въведен мониторинг на фирмите, независимо от мястото на регистрацията им, задължения за зачитане на човешките права и съответните санкции при неспазването им.

Кампанията на ЕКП стартира във връзка със законодателна инициатива на ЕК. Комисията откри обществена консултация как да бъдат формулирани нови правила за корпоративна проверка, отговорно бизнес поведение и създаване на продукти и услуги, които не вредят на хората или околната среда. Това би могло да допринесе в борбата срещу антисиндикалните практики, принудителния труд, заграбването на земя, изхвърлянето на токсични отпадъци, неконтролираните емисии на CO2, обезлесяването или унищожаването на биологичното разнообразие.

Консултацията на ЕК продължава до 8 февруари. Това е срокът, до който чрез своите подписи всички трудещи се в България и целия ЕС могат да заявят, че искат силно законодателство, което предпазва работниците, хората и планетата от лошите бизнес практики.

За да постигне това законът трябва:

  • Да включва правата на човека, включително правата на работниците и синдикатите, екологичните и социалните въздействия по цялата верига на доставки.
  • Да налага строги санкции, ако компаниите нарушат правилата.
  • Да държи компаниите отговорни за лоши практики у дома и в чужбина.
  • Да гарантира правото на синдикатите да преговарят с компаниите относно политиката за надлежна проверка.
  • Да осигури спазването на правото на представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани в различните етапи от процеса на надлежна проверка.
  • Да улесни всички жертви на корпоративни злоупотреби, синдикатите и гражданското общество да търсят справедливост в съдилищата на ЕС.

За да подкрепите инициативата за създаването на това ново законодателство в ЕС:

  1. Посетете сайта й на адрес: https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/
  2. Попълнете в бланката своето име, e-mail и държава
  3. Натиснете ACT NOW.

Нека заедно да защитим нашите човешки и трудови права!