Инспекцията по труда с брошура за основните трудови права

През 2022 г. Инспекцията по труда и Националната агенция за приходите стартираха засилена кампания за  съвместни действия с цел подобряване ефективността на контрола по отношение превенцията на недекларирания труд с акцент върху плащанията в плик. ГИТ създаде и брошура с кратка информация за основни трудови права на работещите, както и за възможностите за подаване на сигнали.

По повод настъпването на туристическия сезон и откриването на временни работни места Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд. Гарантирането на правата на работещи и работодатели се случва единствено през сключването на писмен трудов договор с реални клаузи и регистрирането му в НАП.

Когато се съгласяват да работят без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, работещите губят трудови и осигурителни права. От Инспекцията по труда разясняват, че в тези случаи те или изобщо не трупат осигурителен стаж, когато работят без трудов договор, или той е по-малко от фактически изработения, което ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията. Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите за защита на правата, тъй като контролните органи са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства, че работниците или служителите са полагали труд за даден период назад във времето или че са работили повече за по-голямо възнаграждение, допълват от изпълнителната агенция.

ГИТ разяснява и конкретните мерки при установяване на случаи на липса на подписан и регистриран в НАП трудов договор. При установяването на използване на недеклариран труд от страна на работодател санкцията възлиза на не по-малко от от 1500 лв. за всеки отделен случай на нает работник без трудов договор. Това нарушение лишава работодателя и от възможността за участие в обществени поръчки за срок от 3 години.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *