Инж. Делчо Николов: Отговорихме на извънредната ситуация с извънредни усилия и оставаме стабилни

Инж. Делчо Николов е изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД

– Какви са бъдещите планове и перспективи за „Асарел-Медет“ през следващата година, предвид настоящата ситуация, и промениха ли се те през призмата на кризата с Ковид-19?

– За щастие, минерално-суровинната индустрия, която е базова и структуроопределяща не само за цели региони, но и за икономиката на страната, успя да мобилизира ресурсите си и да продължи да се развива устойчиво.

Извънредната ситуация изисква от нас извънредни усилия, но пък екипът ни е преживял много кризи и трудности. Вярвам, ще преодолеем и това. В най-тежките месеци, когато се сринаха цените на металите на международните пазари, не се поддадохме на черните сценарии и успяхме да съхраним работните места и да запазим доходите на хората. Не съм се съмнявал в отговорността и дисциплината на служителите на „Асарел- Медет“, но сякаш трудностите през отминаващата година ни дадоха сили за допълнителна мобилизация. Доказателство за това са чудесните резултати, които отчетохме за деветмесечието. Те показват, че сме преизпълнили всички заложени в годишния бизнес план натурални, финансови и технологични показатели. Ще дам само един пример – нетната себестойност на производството ни е с 10,4 % по-ниска от планираната за този период на 2020 г. Тя е по-ниска и от тази през 2019 г., а надявам се добрата тенденция да бъде затвърдена и в годишния ни отчет за 2020 г. Сега гледаме с оптимизъм към следващата година, за която имаме мащабна инвестиционна програма. Очакваме, че през 2021 г. ситуацията с COVID-19 ще се подобрява и ще бъдат по-малко трудностите, с които сега се сблъсква всеки човек и всяко семейство.

Има ли нещо ново в програмите за развитие, което се предвижда за следващата година?

– Програмите ни са огромни като обем и инвестиционен ресурс, но ще маркирам само няколко проекта със стратегическо значение за дългосрочното устойчиво развитие на дружеството. Предвиждаме пуск на новите мощности по проекта за модернизация на Обогатителната фабрика „Асарел“, приключване на проекта за пълната ѝ автоматизация, както и въвеждане в експлоатация на модернизираната варова централа. Ще продължи поетапното изпълнение на проектите за реконструкция на хвостопровода и оборотното водоснабдяване, които също са стратегически за компанията ни. За последните три години по фирмените програми за дългосрочно устойчиво развитие общо сме инвестирали над 350 млн. лв.

Инвестициите, които планираме за 2021 г., не отстъпват на тези от предишните  години. Компанията ни не може да си позволи спад в производствената ефективност или застой в развойната, проектантската и инженеринговата дейност. Не можем да правим компромиси с  изпълнението на ангажиментите ни по програмата за екология, проектите за повишаване на енергийната ефективност или развитието на минерално-суровинната база. За нас неотменим приоритет остават подобряването на здравето и безопасността при работа, развитието на човешките ресурси и социалната отговорност.

– Предвижда ли ръководството на „Асарел-Медет“ увеличение на заплатите за следващата година, както и някакви нови социални придобивки за работещите в предприятието?

– Ние не само изпълняваме, но и надграждаме ангажиментите, които имаме по Колективния трудов договор, а със синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в дружеството сме в непрекъснат диалог. Знаете, че често дават компанията ни като пример за добро социално сътрудничество. Радваме се, че Панагюрище трайно е сред 10-те общини с най-високи средни заплати в страната и като работодател „Асарел-Медет“ има несъмнен принос за това.

През тази година развихме нашата система за финансово стимулиране за постигнати отлични резултати. Няма как да не ги поощряваме на фона на извънредните усилия в една извънредна обстановка. От 1 януари следващата година предстои възнагражденията да бъдат увеличени най-малко с размера на годишната инфлация. Наред с това през 2021 г. ни предстои ново колективно договаряне и съм сигурен, че с нашите социални партньори ще намерим най-добрия баланс.

Колкото до социалните придобивки, към момента техният спектър е толкова широк, че трудно може да се добави нещо особено значимо, макар че това също е въпрос на диалог със синдикатите. Усилията ни ще останат приоритетно фокусирани върху безопасността на работното място, добрата здравна грижа и подкрепата за работещите и техните семейства.

– Бихте ли ни споделили повече за мерките, които предприехте по отношение на Ковид -19? Има ли заболели служители и това отрази ли се на изпълнението на бизнес плана за тази година?

– Мерките, които взехме още в началото на пандемията, мога да определя като навременни и адекватни. Те остават дори по-строги от тези, които се предприеха на национално ниво. Реорганизирахме работните графици, направихме всичко необходимо, за да не се смесват потоци, да се спазва дистанция, да се използват предоставяните лични предпазни средства. Ограничихме до минимум пътуванията, срещите и събитията. Където е възможно, работим дистанционно. Въведохме ясен регламент за широко безплатно тестване и профилактика. Имаме много интензивни вътрешни комуникации и телефон за сигнали и предложения, които стигат директно до ръководството. За щастие, срещаме отговорност, солидарност и разбиране от страна на всички колеги.

Разбира се, както навсякъде, и при нас има заболели. В компанията работят 1200 души, които имат свой живот, свой социален кръг, семейства, деца. Но благодарение на превантивните мерки, до кризисни кадрови ситуации не сме стигали.

Тук искам да обърна внимание и на още един факт. Благодарение на визионерския поглед на покойния ни ръководител проф. д-р Лъчезар Цоцорков и на огромната социална инвестиция на „Асарел-Медет“ от над 120 млн. лева, през 2016 година в Панагюрище бе открита една от най-модерните болници у нас, а и на Балканите – МБАЛ „Уни Хоспитал“. Така, за разлика от много други общини, тук посрещнахме пандемията на трето място в страната по брой лекари на глава от населението. Голямо предимство за Панагюрище е, че разполага със съвременен медицински комплекс, който има 340 болнични легла и над 650 лекари, медицински сестри и немедицински специалисти. В момента не само нашите работници, но и жителите на региона имат възможност за бърза и качествена диагностика и лечение в Панагюрище. Не ми се мисли какво щеше да се случи, ако в тази пандемия се налагаше хората да пътуват до Пазарджик, София или Пловдив за всеки тест или при всяка нужда от болнично лечение. Всичко това показва, че когато се инвестира с мисъл за общото благополучие, добрите резултати са налице.

Друга много важна поука от пандемията е колко важна е солидарността, за да се справяме в тежки и кризисни ситуации. Поздравявам КНСБ за чудесната благотворителна кампания „Не си сам“, чрез която помагате на вашите членове, нуждаещи се от болнично лечение. „Асарел-Медет“ се присъедини като дарител към вашата кампания и се радваме, че подкрепата ни ще достигне до много хора в тежко положение. Нека светлата Коледа да им донесе здраве и много добрина, а през следващата година всички да бъдем по-щастливи, по-спокойни и по-усмихнати! Пожелавам на вашите читатели да се радват на здраве и да посрещнат с надежда и оптимизъм Новата 2021 година!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *