Какво трябва да знаем за работата от разстояние

Ако работите от разстояние, то задължително трябва да знаете тези няколко неща от закона:

  • Принципно работата от разстояние има доброволен характер;
  • Ако работник или служител откаже да извършва работа от разстояние, това не може да доведе до наказания и/или санкции за него;
  • Работодателят може да предложи преминаване на работа от разстояние чрез сключване на допълнително споразумение към трудовия договор;
  • Единственото изключение от този принцип на доброволност е при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. При тези ситуации работодателят може да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние.
  • В трудовия договор или в заповедта за работа от разстояние се определят конкретно всички условия, права и задължения на страните при работа от разстояние.
  • Възможно да се установи и смесени режими на работа, т.е. през определено време работникът или служителят да работи от последователно от разстояние и от помещения на работодателя.

Важно е да знаете, че работодателят осигурява условията на труд и при т.нар. хоум офис. Той обезпечава:

1. Необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

2. Програмно (софтуер) осигуряване;

3. Техническа профилактика и поддържане;

4. Устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

5. Защита на данните;

6. Информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

7. Система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

8. Други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това. Между работодателя и работника или служителя трябва да се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки.

При този вид работа работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори.

Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *