КТД за отрасъл „Здравеопазване“ е преподписан за 1 г.

Колективният трудов договор за отрасъл “Здравеопазване” – 2018 г. е преподписан за една година. Причината е, че очакваме към стартовите заплати на работещите медицински специалисти да има добавка от 600 лв. за лекарите, 360 лв. за професионалистите по здравни грижи и 120 лв. за санитарите. За целта от бюджета са осигурени 237 млн. лв. , обясниха от Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

В началото на януари от там са изпратили до структурите си в страната писмо, с което обясняват за новия вариант на КТД отрасъл „Здравеопазване“ , който е депозиран в Министерството на здравеопазването, и по който при първи удобен случай ще се пристъпи към договаряне.

Колективният трудов договор отрасъл „Здравеопазване“ 2018 г. беше валиден до месец ноември 2020 г. Предвид пандемията от Covid – 19, преподписахме КТД в срок от 1 (една) година, за да бъдат защитени правата на синдикалните ни членове, коментираха от ФСЗ.

Напомняме, че в Колективния трудов договор, освен начални основни месечни заплати по категории персонал, се договарят и допълнителни трудови възнаграждения (за придобит трудов стаж и професионален опит, за нощен труд, за разположение), които са значително по-високи от минималните такива.

Съгласно КТД отрасъл „Здравеопазване“  работещите в училищно и детско здравеопазване по време на епидемии, енергийни кризи, извънредно положение и други случаи на неопределени събития ползват платен служебен отпуск.

През 2020 г., благодарение на усилията на представителните синдикални организации в България, бяха отпуснати 12 млн. лв. за работещите в училищно и детско здравеопазване за достигане на началната заплата от 900 лв. съгласно КТД отрасъл „Здравеопазване“ .

За 2021 г. са договорени средно 10% увеличение на възнагражденията на работещите в бюджетната сфера. Увеличени са с 10% цените на медицинските услуги от месец август 2020 г., финансирани от НЗОК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *