Лиляна Вълчева: Поставяме си амбициозната задача да решим въпроса с качеството във висшето образование

На 30 март доц. д-р инж. Лиляна Вълчева бе избрана за председател на ВОН-КНСБ с мандат 2021-2026 г. Тя е носител на Oрден „Св. Св. Кирил и Методий“ I степен за принос в областта на образованието, науката, културата. Доц. Вълчева е и сред хилядата жени, номинирани от Европейския парламент за Нобелова награда за мир.

 

– Бяхте избрана за нов 5-годишен мандат. Честито! Кои са предизвикателствата, които стоят пред Вас?

Благодаря! Продължаваме да настояваме за оценка на труда на научно-преподавателския състав, който се заплаща значително под стойността му. Българската академична общност не следва да е дискриминирана спрямо европейската, особено когато сме в общото европейско пространство. Същевременно обаче достъпът до съвременна техника и научна литература, интегрирането в международни научни мрежи, натрупването на опита и социалния капитал, нужни за публикуването в реферирани и индексирани издания, изискват средства. Именно затова целесъобразното и целево финансиране на системата “Висше образование и наука” във финансовата сфера е от ключово значение.

НБС ВОН винаги препоръчва да се наблегне не само на модернизирането на висшите училища и научните институти, или за повече инвестиции в условия за учебна и научна дейност, но и на целеполагащо финансиране, както и на взаимодействието между институциите и обществото, защото само така ще бъдем взаимно ангажирани с общи цели. Време е за радикални и логични подходи чрез засилване на целесъобразното и целево финансиране, което може да бъде постигнато през серия от мерки, като например: целеви средства за изследователска мобилност, целеви средства за преподавателски заплати, засилен контрол върху целесъобразното разходване на публични средства и т.н.

НБС ВОН е и ще продължава да бъде принципен и последователен социален партньор за качественото провеждане на реформите, както и за ускоряването на тези и много други процеси.

– Какви са акцентите в програмата на ВОН за мандата 2021-2026 г.?

Те са под мотото: ВОН-КНСБ – Гарант за избор на верен път, 2001 – 2021, защото през тази година ще честваме нашата 20-годишнина!

Програмата на НБС ВОН за мандата 2021-2026 г. е разработена в съответствие с национални програми и стратегии, общоевропейски тенденции в развитието на висшето образование и науката, както и в контекста на подоходните политики на КНСБ, МОТ и ЕКП. Програмата е насочена към постигане на седем взаимосвързани приоритета, като: финансиране и достойни доходи; социален диалог и равнопоставеност; устойчива образователна система; устойчива научно-изследователска система; цифрова трансформация и дигитализация; международно сътрудничество и интеграция за висше образование и наука; проспериращ синдикат. 

НБС ВОН ще се противопоставя на мисленето, че на страната й трябват работници, а не хора с висше образование, защото трябва да защитим правото на равен достъп на следващите поколения до образование. Ще продължим да предаваме посланията на младите, че в бъдеще неравенствата ще са в пряка зависимост от дигитализацията и от изкуствения интелект – между тези, които ползват и тези, които не ползват. Като непоправими оптимисти считаме, че мисията “Образование” е възможна! Затова си поставяме амбициозната задача да решим въпроса с качеството във висшето образование през: Интеграция на системите в отрасъла, бранша и заедно с бизнеса и държавата. Oбразованието ще e реален национален приоритет тогава, когато политиците повярват, че знанието е сила, а дигитализацията – най-важния инструментариум, който може да насърчи само и единствено умните хора на България.

– Преди няколко месеца постигнахте първото по рода си споразумение за висшето образование с МОН. На какъв етап е реализирането на залегналите в него цели?

На първо място, ще подчертая факта, че това е четиригодишен упорит труд на нашия синдикат и много данни, анализи, представени на форуми, проведени дискусии, преговори. С подписаното Национално споразумение решихме проблема с неравенството в системата на висшето образование, което продължава да лишава прекалено много академичната общност от възможността да извлича максимална полза от живота си! Както знаем, неравенството в доходите е един от основните световни проблеми, а достъпът до качествено образование, като че ли става все по-труден и скъп, което изначално предопределя резултата от професионалните усилия на хората, отразен в доходите впоследствие.

Новите заплати за академичния състав са факт и председателите на синдикални организации при ВОН-КНСБ подписаха новите споразумения с ректорите още през януари тази година. Новите заплати през 2021 г. вече са не по-малко от: 1300 лв. за асистенти; 1260 лв. за преподаватели и 1350 лв. за ст. преподаватели; 1400 лв. за гл. асистенти, 1500 лв. за доценти и 1600 лв. за професори в системата на висшето образование. В процес на преговори сме и със социалните партньори от БАН.

На второ място, отчитам още по-голямото наше постижение, което отново е по инициатива на НБС ВОН и това е регистрацията на първия Браншов колективен трудов договор за системата на висшето образование в България. Това е сбъдната синдикална мечта на всички от НБС ВОН и труд vis vitalis в полза на хората от висшите училища! VIVAT!

– Пандемията промени всички сектори. Какви са за Вас поуките от всички трудности, през които мина и минава Вашата сфера?

Оперативната организация на нашия Конгрес се осъществи в една от залите на Техническия университет – София /ТУС/. За да се спазят всички противоепидемични мерки, работните сесии се проведоха чрез видео-конферентна връзка. Гласуването на решенията на Конгреса се осъществи по договорен график с делегатите за собственоръчно поставяне на  подпис в списъци и гласуване с делегатски декларации. Това продължи 5 дни и не възникнаха проблеми, защото в ТУС, както и в много други висши училища, коридорите са пусти. И това ни провокира за разговори по текущите проблеми при работата от дистанция и за новите измерения на „студентските години“.

Някак си заедно и спонтанно прозряхме нанесената щета от пандемията върху академичния дух, върху академичната среда, върху академичното начало. Но, както знаем, при учените всеки дефект се превръща в ефект. Ентусиазирахме се и в последната сесия на Конгреса решихме всички заедно да онагледим, чрез кратко видео послание, предполагаемите негативни ефекти от изпразнени аудитории, породени от придобиването на професионална квалификация в електронна среда – за поколение, което следва да осигури бъдещето, за: качествен живот; чиста вода и храна; защитен дом и техническа инфраструктура; енергийна обезпеченост; демократични права и равенство; достоверна и защитена информация; сигурни финанси; социална защита; социална инфраструктура и т.н.

Дискусията ни вдъхнови за иницииране на синдикален проект. Форматът на проекта е видео-компилация, съдържаща изпратени от синдикалните организации видео и снимкови материали, които са заснети на територията на съответната институция по време на ограничението за присъствена работа, обучение и изследвания. За реализиране на идеята колегите от НБС ВОН ще ни изпратят видео материали, които онагледяват академичната и изследователска среда в условията на ограничения срещу разпространение на SARS-CoV-2 – от общи пространства, зали за обучение, спомагателни пространства и зали, като спортни, столови, читални, общежития и други специфични за институцията локации. Проектът не се финансира по програма или чрез целеви средства, а ще бъде реализиран чрез доброволчески труд от страна на инициаторите – при наличие на достатъчни по обем изпратени материали от синдикалните организации към НБС ВОН. Предстои да анализираме много – негативи или позитиви, но по-важното е да оставим нашето послание за поколенията напред!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *