Мария Лазарова: През последната година има спад на безработицата в Монтана

Мария Лазарова е областен координатор на КНСБ в Монтана

 

– Как се отрази на заетостта в област Монтана последната година, преминала под знака на пандемията?

– През последната една година се наблюдава спад на безработицата в област Монтана. Равнището на регистрираната безработица през месец май е 11.3% . Спадът на годишна база е с 3.6 процентни пункта – от 14.09% през май 2020 г., а намалението спрямо предходния месец  е с 0.2%.

Регистрираните безработни през месеца са 6779, което е със 127 лица по-малко от април и с 2155 лица по – малко в сравнение с месец май 2020 г. В бюрата по труда през миналия месец са се регистрирали нови 509 безработни лица , като намалението е със 79 лица спрямо предходния месец и със 129 спрямо май 2020 г. Постъпилите на работа през месец май безработни лица в област Монтана са 334.

– Усеща ли се развижване на пазара на труда, какви са очакванията за летния сезон?

– Постепенно започва преодоляване на последствията от COVID – 19 пандемията и раздвижване на пазара на труда. Заявените работни места на първичен пазар и по насърчителни мерки и програми за заетост в област Монтана през месец май са 480, с 230 повече от предходния месец и със 109 повече спрямо същия месец на 2020 г. На първичния пазар на труда са заявените 267 работни места, със 170 повече от предходния месец. Очаква се тенденцията на раздвижване на пазара на труда да продължи и през летния сезон.

– Какви са най-честите сигнали и оплаквания, с които се обръщат към Вас работещите?

Най-честите сигнали постъпили в РС – Монтана са свързани с:

 • Заложени обезщетения в КТД , полагащи се на работниците и служителите;
 • Допълнителен платен годишен отпуск във връзка с пандемичната обстановка;
 • Регистрации и обезщетения при прекратяване на трудови договори на работещи в България и чужбина;
 • Възстановяване на членство в СО, използване на синдикален отпуск;
 • Промяна на работното време;
 • Дистанционен режим на работа;
 • Трудови консултации на работници и служители работещи по програми за временна заетост;
 • Неправомерно прекратяване но трудов договор и др.

– Договорихте ли на общинско ниво за тази година нови придобивки за работещите в сферата на образованието, здравеопазването, културата?

– Колективни трудови договори на общинско ниво за област Монтана са подписани в сферата на образованието в следните общини:

 • Монтана
 • Берковица
 • Вършец
 • Лом
 • Медковец
 • Брусарци

На общинско ниво е постигната договореност за увеличени средства за ПКС (професионално-квалификационни степени) – с 5 лева; увеличен платен годишен отпуск на педагогически и непедагогически персонал с 1 ден; за участия в курсове и изпит за ПКС за 10 дни след писменно договаряне с работодателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *