Мая Сариева: Съвместната ни работа с предприятията е от ключово значение за трудещите се

Мая Сариева бе избрана за областен координатор на КНСБ в Бургас на заседанието на координационния съвет на конфедерацията на 16 юли.

 

– Какви са основните задачи, които стоят пред новия екип на Регионалния съвет?

– Основно ще се стремим да създаваме синдикални структури в предприятия, където няма такива или сме имали, но вече не съществуват. Приоритет е и промяната на нагласите от страна на бизнеса в областта, сътрудничеството между нас е изключително важно, това ще повлияе върху правата на работниците и служителите и ефективността на работния процес. Конфедерацията на независимите синдикати в България е най-голямата представителна организация и приемането ни, както и съвместната работа с предприятията, е от ключово значение за трудещите се. Тук на дневен ред и най-важни са работещите, както за мен, като Областен координатор на КНСБ – Бургас, така и за цялата ни организация.

–  С какви проблеми се обръщат към Вас работещите от региона?

– По данни на Главна инспекция по труда и сигнали, постъпващи в РС на КНСБ – Бургас, най-малко нарушения има в предприятия, в които е изградена структура на синдикална организация. Основните проблеми са при сезонните работници, тяхното трудово право и реалното им възнаграждение. Голям процент лица подписват трудовите си договори и съвместно с това подписват и молба за напускане без дата. Други въобще не подписват договори и биват освобождавани след приключване на месеца, в който трябва да вземат възнаграждения си. Чести оплаквания има за работа при високи температури в предприятията – липса на климатизация и вентилация; незаплащане на извънреден труд; неизплащане на обезщетения при неползван отпуск и основно неизплащане на трудовите им възнаграждения. Забелязваме, че съществува т.н. „страх дали ще ни наемат“ и лицата, постъпващи на работа, не знаят своите трудови и социално-осигурителни права. Поради тази причина сме обявили Приемна за „Моето първо работно място“, като консултираме всички работници и служители, имащи нужда от разяснение, относно трудовите им договори и допълнителните споразумения „работодател-служител“. Общата цел е тези, които започват работа, да желаят и да настояват пред своите бъдещи или настоящи работодатели за избягване от „сивия сектор“ и реалното им възнаграждение да бъде оформено в договора им.

– Летния сезон се отразява благоприятно на заетостта. Какво показват данните за Бургаска област към полугодието?

– Данните за равнището на безработица, предлагането и търсенето на трудовия пазар към 15.06.2021 година за област Бургас показва, че активни лица са 188 448 или 58,47%, безработни са 8 865 или 47,08%.  Безработицата в област Бургас за първото полугодие е 4,70%. Обявените свободни работни места са 3162, постъпилите на работа –  общо 1839, а започналите работа чрез бюрата по труда – 1440.

– Как се отрази пандемията на пазара на труда в Бургас?

– Кризата с корона вируса беше предизвикателство за всички в област Бургас, както за работещите, така и за техните работодатели. Различни сектори и предприятия бяха засегнати в зависимост от редица фактори, включително невъзможността да се адаптират за кратко време в условия на пандемия. Въпреки трудностите с добра организация бяха постигнати много добри резултати по някои от показателите. Равнището на безработица бе намалено на 4,57 % при план 4,77% средногодишно. Това се дължи донякъде на факта, че голяма част от работодателите със затворени бизнеси не освободиха служителите си, а се възползваха от проекта „Запази ме“ и другите мерки във връзка с кризата. Въпреки това средномесечният брой на включените в заетост общо е 635 при план 498, а на първичен пазар на труда е 519 при план 451.

Отражение на местния пазар на труда даде затварянето на бизнеси в сферата на търговията, хотелиерството, ресторантьорството. Доста по-късно бяха обявени свободни работни места заради несигурността в бизнеса. До последния момент не бе ясно дали ще има туристи от чуждестранни дестинации, дали ще има полети, за да се наема летищен персонал. По-късното договориране на туроператорите за запълване на хотелите и то не голяма част от тях с туристи чувствително се отрази на трудовия пазар. Предвид пандемичната обстановка трудовата борса в областта на хотелиерството, ресторантьорството и други сфери, свързани с туризма, започна през май тази година, вместо през март, съответно и броят свободни работни места бе обявен по-късно и заемането им се случи на по-късен етап от обичайното за периода.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *