Миглена Трифонова: Включихме 19 обекта на “Напоителни системи”, Русе в Плана за възстановяване

Миглена Трифонова e управител на „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав”

Какви са проблемите и трудностите, с които се сблъсквате в началото на новата 2021 година?

– Затрудненията са най-вече в резултат на пандемията от Covid-19. Служителите работят предимно на терен, на труднодостъпни и отдалечени места, което изисква използването на служебен транспорт. Важно е и спазването на дистанция при обслужването и поддържането на съоръженията. С цел запазване на здравето им не допускам пътуването на много лица в един автомобил и контролирам стриктно спазването на противоепидемичните мерки.

Има ли достатъчно подготвени кадри за „Напоителни системи“ в гр. Русе?

– Клон „Долен Дунав“ разполага с достатъчно кадри, които са добре подготвени и изпълняват специфичните дейности по поддръжка и експлоатация на хидромелиоративния фонд. Специалистите са инженер по хидрогеология и инженерна геология, строителен инженер по хидротехническо строителство, инженери-проектанти, както и добре подготвени и опитни багеристи, заварчици и други работници.

В администрацията се работи бързо и в синхрон. Предвид голямата територия, която обхваща клон „Долен Дунав“  – областите Русе, Разград, Силистра и Търговище, се води почти ежедневна комуникация с общо 27 общини, контрагенти и доставчици.

Земеделието е най-рисковия сектор, който зависи от климата. През „Плана за възстановяване и устойчивост“ са заделени 848 млн.лв. за хидромелиорации и дигитално земеделие. Каква е Вашата визия за клон “Долен Дунав”?

– Включихме 19 обекта за възстановяване, които се намират на територията на четирите области, които Клона обхваща. Това са 9 броя отводнителни помпени станции по поречието на река Дунав (от Силистра до с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе), които са на повече от 50 години.

По дейността „напояване“ са определени няколко напоителни канала, които са от важно значение за поливното земеделие. Те са на територията на областите Русе, Търговище и Разград. Включени са и няколко дюкера и водопроводи, както и помпени станции. Това ще допринесе за развитието на поливното земеделие в региона.

Разкажете за проектите, по които работите в момента и каква е тяхната крайна цел?

– Очакваме да стартират 3 проекта по Подмярка 4.3., за които с колегите от Клона положихме сериозни усилия.  Целта ни е обектите, за които кандидатстваме, да бъдат напълно рехабилитирани, като по този начин ще се постигне икономия на вода и ще се увеличат поливните площи в областите Търговище и Разград.

Предвижда ли се увеличение на заплатите на служителите през 2021 г.?

 – Последните няколко години бяха изключително сухи. В някои от районите се наложи подаването на вода към земеделските производители да се извършва по график. Това повлия неблагоприятно на земеделците, а от там се отрази и на постъпленията към Клона.

Надявам се 2021 г. да бъде по-добра за земеделските производители и за дружеството. Очаквам след рехабилитацията на съоръженията по различните проекти, да бъдат двукратно увеличени поливните площи, заявени от земеделците, което ще доведе до положителен финансов резултат и за служителите в клон „Долен Дунав“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *