Министри от Г-7 договориха важни стъпки за правата на работниците

Министрите на търговията на страните от Г-7 поеха ангажимент за постигане на значителни стъпки, свързани с правата на работниците, включително премахване на принудителния труд и гарантиране на спазването на основните трудови стандарти в световните вериги за доставки.

Решенията бяха взети на среща на 22 октомври, свикана от страната домакин на Г-7 тази година – Обединеното кралство, съобщиха от Международната конфедерация на профсъюзите.

Оттам цитират съобщение на министрите, с което се заявява: “Ние сме единни в ангажимента си да се възстановим по-добре от пандемията и да осигурим на нашите граждани очакваните ползи от свободната, справедлива и устойчива търговия, включително повишаване на жизнения стандарт, пълна заетост, устойчиво развитие и защитена и съхранена околна среда.”

Те призовават всички държави, институции и предприятия да спазват международните трудови стандарти;
да предприемат ключови стъпки по отношение на прозрачността на веригите за доставки, надлежната проверка, предотвратяването на принудителния труд, защитата на жертвите и средствата за правна защита, както и да се придържат към стандартите, заложени в Декларацията на МОТ за основните права и принципи на труда.

Важно е да се отбележи, че рамката, предоставена от Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, се признава за основа за ефективни действия във връзка с нарушенията на правата в глобалните вериги за доставки, както и необходимостта държавните поръчки и публично финансираните проекти да спазват международните трудови стандарти, посочват от МКП.

Генералният секретар на МКП Шарън Бъроу коментира: “Министрите с право признават значението на търговската политика за справяне с принудителния труд. Това трябва да бъде последвано от създаването на комитет по труда към Световната търговска организация с участието на социалните партньори и ангажираността на МОТ, председателстван от правителства, които са ангажирани с изкореняването на нарушенията на трудовите права в световната търговия. Техният призив за спазване на трудовите стандарти в цифровата икономика е добре дошъл и трябва да бъде подкрепен от регулация, която да се справи с ерозията на трудовите правоотношения и други нарушения на правата на работниците в платформените и други цифрови компании.”

Принципите на цифровата търговия, договорени от министрите, гласят: “За работниците, които са пряко ангажирани в цифровата търговия или я подпомагат, трябва да бъде осигурена трудова защита, която да осигурява достойни условия на труд.”

Това е положителен знак, но въпреки това е необходимо да се направи още много. Основният принцип за отворен, свободен и сигурен интернет трябва да бъде подкрепен от международни и национални мерки за защита на неприкосновеността на личния живот; да се потърси отговорност от корпорации, като Facebook, за това, че печелят от разпространяването на езика на омразата и дезинформацията; и да се прекъсне антиконкурентното задушаване. Министрите на търговията вече виждат, че трудовите права трябва да бъдат интегрирани в правилата на световната търговия, и това трябва да бъде осъществено чрез конкретни действия, заяви още Шарън Бъроу.