МКП: Министрите на труда от Г-20 трябва да се заемат с неотложните въпроси за работещите хора

Работещите по света се борят с тежката икономическа и социална ситуация. Л-20 (Labour 20), представляваща интересите на работниците на равнище Г-20, призовава за бързи мерки за решаване на най-неотложните проблеми: ниските заплати в условията на висока инфлация, необходимостта от милиони нови качествени работни места и достъпа до социална защита и обществени услуги.

Л-20 (Labour 20) обединява синдикатите от страните от Г-20 и световните синдикати и се свиква от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и Консултативния комитет на профсъюзите (ККП) към ОИСР.

Световният пазар на труда беше сериозно засегнат от макроикономическите решения, като затягане на паричната политика, намаляване на заплатите и строги икономии. Стотици милиони хора са безработни, милиарди работят в неформална среда, а около 214 млн. души работят на толкова нискокачествени работни места, че заплатите им са недостатъчни или изпадат в крайната бедност.

Министрите на труда от Г-20 вече поеха ангажименти относно дела на доходите от труд, принципите на справедливо заплащане и правата на работниците, но изпълнението на тези ангажименти е бавно.

По време на индийското председателство на Г-20 министрите ще се съсредоточат върху разширяването на социалната закрила на платформените работници, подобряването на финансирането на системите за социална закрила и преодоляването на глобалните различия в уменията.

За да се справят с тези и други предизвикателства, Л-20 апелира министрите на труда на Г-20 да:

  • Се застъпват за фискални и парични политики, които да осигурят справедлив преход и да преодолеят огромните пропуски в инвестициите в обществени услуги, социална защита и инфраструктура;
  • Гарантират, че всички работници, включително работещите в платформите, се ползват от основните принципи и права на МОТ в областта на труда и имат достъп до социална закрила в съответствие с Конвенция 102 за социалното осигуряване и Препоръка 202 за минималната социална закрила.
  • Призовават за разширяване на осигурителната база на системите за социална закрила със стратегии за формализация, премахване на укриването и избягването на данъци, прогресивно данъчно облагане и глобален фонд за социална закрила за най-бедните страни.

Л-20 призовава министрите да обсъдят също и координират политиката и финансирането за справедлив преход към въглеродно неутрална икономика със създаване на качествени работни места в областта на възобновяемата енергия, възстановяването на екосистемите и обществената зелена инфраструктура и услуги.

Пълният текст на изявлението на Л-20 е публикуван тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *