МКП с отговор на стратегията за социална закрила и работни места на Световната банка

Международната конфедерация на профсъюзите приветства дългоочакваната публикация на Световната банка относно универсалната социална закрила, но има някои сериозни резерви относно част от нейните политически послания и стриктността на анализа, залегнал в основата на някои от предложенията.

“Определяне на курс към универсална социална закрила: Устойчивост, равенство и възможности за всички” също познат като Компасът “Социална закрила и работни места”, е стратегически документ, публикуван на 29 септември. Той излага позицията на Световната банка за това как трябва да се реформират и разширяват системите за социална защита и очертава приоритетите за работата на Банката в тази област през следващите години.

Осигуряването на универсална социална защита е дългогодишен приоритет на МКП и на международното работническо движение. Конфедерацията споделя целите на доклада за насърчаване на по-голяма справедливост, устойчивост и възможности и е съгласна с Банката, че липсата на социална закрила за по-голямата част от работещите в неформалната икономика в света е предизвикателство, на което трябва да се обърне спешно внимание.

МКП също така приветства факта, че в доклада се подчертава необходимостта от подобряване на адекватността на обезщетенията, за да се осигури адекватен поминък на работниците, както и наличието и качеството на ключови услуги, включително грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания.

Международната конфедерация оценява акцента върху необходимостта от засилване на финансирането на социалната закрила на национално и международно равнище и признава, че Световната банка е един от най-големите доставчици на официална помощ за развитие (ОПР) за социална закрила – подкрепа, която се е увеличила значително през последните години.

Въпреки това сред съществените резерви на МКП по отношение на политическите послания е, че представената от Банката визия за “универсална социална закрила”, изглежда, се отклонява от международните трудови стандарти и международно договорените разбирания за това понятие. Тя дава приоритет на разширяването на целевото социално подпомагане, за което не се дължат вноски, за сметка на социалното осигуряване, особено на пенсиите.

Освен това конфедерацията е силно обезпокоена от ролята, която частното финансиране играе в доклада, както и от акцента върху доброволните и частните схеми, които се разглеждат като “алтернатива”, а не като допълнение към публично организираната социална сигурност.

“Социалната закрила е международно признато право на човека и правителствата имат отговорност да го изпълняват. Те не могат да прехвърлят отговорностите си на частния сектор. Банката трябва да подкрепя глобалните усилия за всеобща социална закрила, от която толкова спешно се нуждаят четирите милиарда души, лишени от каквато и да е форма на подкрепа.”, подчерта Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП.

Въпреки важния принос на Световната банка за финансирането на социалната закрила в развиващите се страни, докладът не дава и никаква индикация за това как банката би могла да допринесе за финансирането и изпълнението на Глобалния ускорител на ООН за работни места и социална закрила за справедлив преход.

Не е споменато нищо и за потенциала на Глобалния фонд за социална закрила, който да мобилизира и координира международното финансиране за нея, въпреки продължаващите международни дискусии за създаването му и широката обществена подкрепа от страна на синдикатите, организациите на гражданското общество и редица правителства.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *