МОТ: 80 милиона работни места са изложени на риск поради явления, свързани с изменението на климата

След като през месец юли 2022 г. Общото събрание на ООН призна правото на човека на чиста, здравословна и устойчива околна среда, експерти от МОТ обясняват по-широките последици от новата резолюция за света на труда.

Вече не можем да бягаме, да пренебрегваме или да омаловажаваме въздействието на изменението на климата и щетите върху околната среда върху икономическия растеж и заетостта. Нашето общо бъдеще става критично зависимо от превръщането на здравето и околната среда в наши основни приоритети, категорични са те.

Приемането на резолюцията се очакваше отдавна. Процесът, довел до това решение започва със Стокхолмската декларация от 1972 г. Това проправи пътя за поемане на национални ангажименти. Сега повече от 150 национални юрисдикции са включили принципите ѝ в националното си законодателство.

Правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда е свързано и с други права и части от съществуващото международно право в областта на правата на човека. Това е логично. Правата на човека са взаимосвързани, взаимозависими и взаимно подсилващи се, обясняват експертите. Осъществяването на чиста, здравословна и устойчива околна среда изисква постоянни усилия за запазване на работната среда без злополуки, наранявания и болести; прилагане на логиката на “справедливия преход”, при която се избягва компромис между правото на човека на труд и правото на човека на здравословна околна среда; и опазване на биоразнообразието чрез подкрепа на поминъка на местното население.

През юни Международната конференция на труда на МОТ обяви безопасните и здравословни условия на труд за основен принцип и право на труд и определи две международни трудови конвенции за безопасност и здраве при работа като основни конвенции, като по този начин насърчи всички 187 членове на организацията да ги ратифицират.

Данните на МОТ показват, че всяка година около 2,78 милиона души губят живота си на работното място, най-вече поради предотвратими професионални заболявания. Около 80 милиона работни места на пълно работно време също са изложени на риск до 2030 г. поради явления, свързани с изменението на климата, като например топлинен стрес. Организацията изчислява, че 1,2 милиарда работни места зависят от здравословната околна среда и добре функциониращите екосистеми.

Окуражаващо е да се види, че все повече държави-членки на МОТ инициират законодателство за справяне с топлинния стрес, за гарантиране на правото на труд при безопасни условия на труд и за защита на работниците от последиците от изменението на климата. Международните организации, бизнес предприятията и други заинтересовани страни също са призовани да направят повече за гарантиране на тези права.

Въпросите, свързани с правата на човека, трудовите стандарти и търсенето на справедлив екологичен преход, са неразривно свързани и участниците в оформянето на света на труда могат да бъдат активни двигатели на промяната; да опазват околната среда, да насърчават устойчивото развитие и да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.

МОТ помага за тази промяна чрез преговорите на ООН за изменението на климата и други споразумения в областта на околната среда, както и чрез процесите в областта на правата на човека. От съществено значение за това ще бъде създаването на широка подкрепа сред движещите сили на икономическата дейност и социалното сближаване – работодателите и работниците. Експертите от МОТ посочват, че това ще бъде от решаващо значение, ако искаме да постигнем широко приемане на стратегиите за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него, необходими за поставяне на нашите средства за препитание и бъдеще на устойчива основа.

Успехът зависи и от това дали екологичният преход е справедлив преход. В тази връзка Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова всички държави-членки на ООН да приемат Насоките на МОТ за справедлив преход към екологично устойчиви икономики и общества за всички. Този ключов политически документ представлява рамка за постигане на екологична устойчивост чрез създаване на достойни условия на труд и насърчаване на социалната справедливост.

Резолюцията на ООН може да стимулира тези усилия и да ни насочи в правилната посока, завършват експертите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *