МОТ: Глобалният пазар на труда ще продължава да се влошава

Перспективите пред световните пазари на труда се влошиха през последните месеци, поради продължаващия конфликт в Украйна и многобройните и припокриващи се икономически и политически кризи. Това се посочва в нов доклад на Международната организация на труда. При сегашните тенденции през последното тримесечие на 2022 г. свободните работни места ще намалеят, а ръстът на заетостта в световен мащаб ще се намали значително.

Нарастващата инфлация води до понижаване на реалните заплати в много държави. Това идва в допълнение към значителния спад на доходите по време на кризата COVID-19, която в много страни засегна най-силно групите с ниски доходи.

Десетото издание на мониторинга на МОТ за света на труда констатира, че влошаването на условията на пазара на труда се отразява както върху създаването на работни места, така и върху качеството им, като посочва, че “вече има данни, които сочат рязко забавяне на пазара на труда”. Неравенствата на пазара на труда вероятно ще се увеличат, което ще допринесе за продължаване на различията между развитите и развиващите се икономики.

Според доклада през 2022 г. са се материализирали “набор от многобройни и припокриващи се кризи, утежнени от войната в Украйна и последвалите негативни ефекти, които оказват дълбоко въздействие върху света на труда”. Ефектите се усещат чрез инфлацията при храните и енергията, намаляването на реалните заплати, нарастващото неравенство, свиването на възможностите за избор на политики и по-високия дълг в развиващите се страни. Забавянето на икономическия растеж и съвкупното търсене също ще намали търсенето на работници, тъй като несигурността и влошаването на очакванията се отразяват на наемането на нови кадри.

“Справянето с тази дълбоко обезпокоителна ситуация в областта на заетостта в световен мащаб и предотвратяването на значителен спад на световния пазар на труда ще изисква всеобхватни, интегрирани и балансирани политики както на национално, така и на глобално равнище”, заяви генералният директор на МОТ Гилбърт Ф. Хунгбо. “Необходимо е прилагането на широк набор от политически инструменти, включително интервенции върху цените на обществените блага; пренасочване на непредвидените печалби; укрепване на сигурността на доходите чрез социална защита; увеличаване на подпомагането на доходите; както и целенасочени мерки за подпомагане на най-уязвимите хора и предприятия”, каза още той.

“Нуждаем се от силен ангажимент към инициативи като Глобалния ускорител на ООН за работни места и социална защита, който ще създаде 400 милиона работни места и ще разшири социалната защита на четири милиарда души, които понастоящем не са защитени. А бързото прекратяване на конфликта в Украйна, както се изисква в резолюциите на Управителния съвет на МОТ, би допринесло още повече за подобряване на положението със заетостта”, отбеляза Хунгбо.

В началото на 2022 г. броят на отработените часове в световен мащаб се възстановяваше силно, особено в професиите с по-висока квалификация и сред жените. Това обаче се дължеше на увеличаване на неформалните работни места, което от своя страна застрашаваше 15-годишната тенденция към формализация. Ситуацията се влоши през годината и според оценките на МОТ през третото тримесечие на 2022 г. равнището на отработените часове е с 1,5 % под равнището отпреди пандемията, което се равнява на дефицит от 40 милиона работни места на пълно работно време.

Украйна

В допълнение към ужасните хуманитарни разходи, войната в Украйна има драматично отрицателно въздействие върху икономиката и пазара на труда в страната. Според оценките на МОТ заетостта през 2022 г. ще бъде с 15,5 % (2,4 млн. работни места) под нивото от 2021 г. Тази прогноза не е толкова ниска, колкото оценката на МОТ скоро след началото на конфликта – от април 2022 г., която гласеше, че ще бъдат загубени 4,8 млн. работни места. Положителната промяна е следствие от намаляването на броя на областите в Украйна, които са окупирани или в които се водят активни военни действия. Това частично възстановяване на пазара на труда обаче е скромно и много крехко, се казва в доклада.

Големият брой вътрешно разселени лица и бежанци, които търсят работа в Украйна и на други места, допълва предизвикателствата и вероятно ще създаде натиск за намаляване на заплатите, предупреждава изданието.

Според оценките в доклада 10,4 % от общата работна сила на страната отпреди войната сега са бежанци в други държави. Тази група от 1,6 млн. души е съставена предимно от жени, като много от тях са работили преди това в секторите на образованието, здравеопазването и социалните грижи. Неотдавнашно проучване установи, че досега 28% от анкетираните украински бежанци са намерили наемен труд или самостоятелна заетост в приемащите ги страни.

Последиците от конфликта се усещат на пазарите на труда и в съседните държави, което може да доведе до политическа дестабилизация и дестабилизация на пазара на труда в тези страни. На по-далечно разстояние, в Централна Азия и в световен мащаб, те се изразяват в по-високи и по-нестабилни цени и увеличаване на продоволствената несигурност и бедността.

Справяне с множество кризи

В доклада се призовава социалният диалог да се използва за създаване на необходимите политики за противодействие на спада на пазара на труда. Те не трябва да реагират само на инфлацията, а да се съсредоточат върху по-широките последици за заетостта, предприятията и бедността. Докладът предупреждава относно прекомерното затягане на политиките, което може да причини “неоправдани щети на работните места и доходите както в развитите, така и в развиващите се страни”.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *