MOT: Нужна е подходяща политическата среда, за да се извлекат ползите от дигитализацията във финансовия сектор

Необходима е подходяща политическа среда, за да се извлекат ползите от дигитализацията, заключи работната среща на МОТ относно въздействието на дигитализацията във финансовия сектор (24-28 януари 2022 г.), която събра представители на правителства, работодатели и работници, за да обсъдят предизвикателствата на достойния труд и възможностите във финансовия сектор.

Участниците в срещата стигнаха до съгласие, че такава рамка би създала равни условия за бизнеса – както за традиционните банки, така и за застрахователните компании, а също и за нововъзникващите технологични компании, за осигуряване на достойна и продуктивна работа в сектора.

Финансовият сектор „има значителен принос за заетостта и чрез финансово приобщаване насърчава развитието на предприятията, намалява разделението между градовете и селските райони, увеличава икономическото участие на жените и е от полза за МСП“, каза заместник-председателят на правителствената група Хуан Франсиско Позо.

Чрез дигитализацията финансовият сектор може допълнително да насърчи иновациите и предприемачеството и да подкрепи справедлив преход към нисковъглеродна икономика. „Секторът играе ключова роля в различните страни за насърчаване на икономическия растеж и макроикономическите условия, благоприятстващи заетостта. Дигиталното финансиране също така създава възможности за разработване на по-добри банкови и финансови продукти и услуги за потребителите, създава нови начини за насочване на финансиране към бизнеса, като по този начин подобрява финансовото приобщаване“, поясни Джанкарло Ферара, заместник-председател на Групата на работодателите.

Най-малко 52 милиона души работят в сектора. През 2020 г. най-малко 4,6 милиона от тях са млади хора, като младите жени представляват 54,7 на сто от тях. Финансовият сектор също така улеснява създаването на работни места в други сектори чрез достъп до финансиране и развитие на предприемачеството, което е от полза за цялото общество.

Социалният диалог може да бъде ключов инструмент за управление на въздействието на дигитализацията и улесняване на въвеждането на нови технологии. Следователно „иновативните структури за социален диалог като промените в организацията на труда и протоколите за справедлив дигитален преход трябва да бъдат насърчавани“, добави заместник-председателят на работническата група Рита Берлофа.

Необходими са мерки, за да се гарантира, че работа от разстояние и други нетрадиционни начини на работа ефективно повишават производителността, улесняват запазването на работата, насърчават възможностите за достойна работа и благоприятстват приобщаването.

„Ускореното използване на дигитализацията в сектора изисква дискусия относно регулаторната среда и други мерки за справяне с всяко отрицателно нейно въздействие върху работната сила във финансовия сектор, включително въпроси около поверителността на работниците, киберсигурността и защитата на данните“, каза председателят на срещата Абдула Мурад Ал-Мулахи.

Пандемията също така подчерта важността на работата на първа линия и значението на сектора за цялостното икономическо възстановяване. В същото време ускорява автоматизацията на работните процеси, както и трансформацията на бизнес моделите и организацията на работа. Това има отражение върху развитието на уменията, условията на труд и безопасността и здравето при работа, включително по отношение на психосоциалните рискове и баланса между професионалния и личния живот особено в контекста на дистанционната работа.

Срещата подчерта важността за правителствата и социалните партньори да координират процесите към преодоляване на тези предизвикателства с образователните системи, институциите за обучение и частния сектор, за да се  гарантира, че учениците и работниците притежават необходимите дигитални и професионални умения и компетенции.

На срещата бяха приети и заключения, които ще помогнат на правителствата, работниците и работодателите да използват най-пълния потенциал на дигитализацията във финансовия сектор за постигане на достоен труд, устойчиво развитие на предприятията и финансово приобщаване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *