МОТ: Нужно е синдикализирането на новите форми на труд

Спешна необходимост от съживяване на профсъюзите по света е изтъкната в тазгодишното издание на Международния журнал за изследване на труда, което бе представено от Бюрото за работнически дейности (ACTRAV) към Международната организация на труда. Според изследването геополитическото напрежение, изменението на климата и природните бедствия, както и въоръжените конфликти и хранителните и финансовите кризи изострят неравенствата и нарушенията на правата на работниците и синдикатите.

Изданието призовава синдикатите да засилят своето единство и сътрудничество и да се стремят към синдикализиране на новите форми на труд, особено в цифровите платформи, където младите хора са свръхпредставени.

В него се споделят добри практики за иновативни стратегии, които синдикатите могат да приемат, за да укрепят своите организации. Той включва и редица препоръки за изграждане на силни, представителни и устойчиви работнически организации по света.

“Профсъюзите играят важна роля за осигуряването на мир, социална справедливост и достоен труд за всички. От гледна точка на МОТ ние сме твърдо убедени, че съживяването на синдикатите е възможно. За да се случи това, е важно синдикатите да укрепят своето единство и да разработят иновативни стратегии за привличане и организиране на работниците в новите форми на труд, особено тези в цифровата икономика. Трябва да се привлекат повече млади хора към синдикатите, за да се подсили членската им маса. Надяваме се, че този брой ще стимулира размисли и действия за укрепване на синдикалното движение”, каза Мария Хелена Андре, директор на Бюрото за работнически дейности.

Журналът подчертава необходимостта от придвижване към единство чрез сътрудничество в рамките на профсъюзното движение за постигане на общи позиции, разширяване на синдикалната дейност до групи в уязвимо положение и решаване на стратегически цели като създаването на достойна заетост, дефицитите в областта на достойния труд, ниските заплати, въздействието на изменението на климата и пропуските в социалната защита.

Привличането на млади хора също е ключов проблем. Разрастващата се цифрова икономика поставя под въпрос фундаменталното управление на труда, но ако бъдат ангажирани правилно, младите хора могат да открият важен път за увеличаване на членството и укрепване на синдикатите. Към профсъюзите се отправя призив да укрепят своите цифрови умения и знания, за да се справят с предизвикателството на цифровизацията в света на труда. Те трябва да възприемат иновативни стратегии за мобилизиране и организиране на работниците в новите форми на труд, включително тези в платформената икономика.

Препоръчва се също така да се създават мрежи и съюзи с нововъзникващи сдружения, като например самоорганизираните работници, и да се разгръщат цифрови комуникационни инструменти за достигане до разпръсната, но постоянно свързана онлайн работна сила.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *