МОТ посочва предизвикателствата пред дигиталните трудови платформи

Дигиталните трудови платформи се превърнаха в обичаен начин на работа в днешния свят и част от нашето ежедневие. Платформите нараснаха пет пъти през последното десетилетие и станаха още по-популярни след избухването на пандемията от COVID-19.

Онлайн платформите предоставят на бизнеса нов начин за аутсорсинг на работна сила. Работата с платформата обхваща редица задачи като проектиране на уебсайт, разработване на софтуер или обучения за алгоритми. Те променят начина, по който работата бива организирана и регулирана. Според проучване на МОТ дигиталните платформи създават нови възможности, особено за жените, младите хора, хората с увреждания и маргинализираните групи в различни части на света.

Наскоро МОТ прави допитване до платформени работници от различни точки на света. Те споделят впечатленията си от този нов тип работни места и необходимостта от подобряване на условията на труд.

Основен проблем, който платформените работници изтъкват, е, че трудещите се на свободна практика не получават здравни осигуровки и застраховки или пък бонуси, каквито се полагат на много от традиционните работни места. Споделят за физически проблеми, свързани със застояването в една статична позиция на роботния стол, а също и за психологически такива, що се отнася до липсата на сигурност по отношение на доходи, осигуровки, изпълняването на срокове, предизвикателствата на домашната обстановка и липсата на свързаност с външния свят.

Думите отпуск, болничен, почивка и ваканция са табу. Това би означавало да не получават никакви приходи за определен период от време. Причините са две. Работещият на свободна практика закупуват своята техника и принадлежности за формирането на работно пространство, плащат по-високи сметки за ток и интернет и сами плащат данъците си. Още повече, дигиталните работници често са много ниско платени. 1 долар на час се заплаща на хората, избрали такава форма на труд, на много места по света, включително и на Балканския полуостров.

Онлайн работник от Португалия смята, че дори една промяна в правното регулиране на дигиталния труд би била значителна. Той предлага клиентите или иначе казано, работодателите на платформените работници да нямат право да заплащат сума под минималната в държавата на клиента. Така, наемайки работници от други страни, те, от една страна, спомагат чуждите икономики, и от друга, осигуряват достоен живот  на наетите.

Работник от Пакистан има предложение да се прави т.нар. “скрийнинг” не само на работниците, но и на работодателите, тъй като някои от тях също “нарушават правилата”.

Дигиталните платформи размиват предишното ясно разграничение между служители и самостоятелно заетите лица. През повечето време дигиталните работници са лошо платени, а ежедневието им се определя от алгоритми. Също така те често нямат достъп до традиционни трудови бонуси и ползи като социална закрила, платен отпуск, минимални заплати и колективно договаряне, посочват още от МОТ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *