МОТ стартира иновативна платформа за засилване на политическите действия за пълна заетост

Международната организация на труда стартира нова уеб-базирана платформа, която осигурява лесен достъп до най-съвременните експертни познания в областта на политиката по заетостта.

МОТ има надеждата, че тези нови инструменти ще насърчат инвестициите, необходими за подпомагане на два милиарда души, които все още нямат адекватна подкрепа за майчинство и бащинство, родителски отпуск и услуги за грижи за деца.

Механизмът за действие в областта на политиката по заетостта (Employment Policy Action Facility – EPAF), представлява всеобхватна платформа, която обединява най-новите данни, експертни познания и политически съвети на МОТ. Тя предлага иновативни инструменти, включително списък с ключови ресурси, които са от значение за различните етапи на процеса на действие в областта на политиката.

Платформата е насочена главно към перспективата за равенство между половете, включително към насоки за диагностика на заетостта, съобразена с пола, и чувствителни към пола политики за насърчаване на заетостта.

EPAF се състои от два раздела. Наборът от инструменти за диагностика на заетостта дава достъп до ключови инструменти, ресурси и насоки на МОТ за анализ на страните, за да се подпомогне разработването на политики, основани на факти.

Освен това Лабораторията за разработване на политики по заетостта (Employment Policy Design Lab) представя подходите и добрите практики на МОТ, които могат да подпомогнат създателите на политики през целия процес, включително разработване, прилагане, финансиране, мониторинг и оценка. Тя предлага и информация за макроикономическите политики и бюджетирането в подкрепа на заетостта, услугите по заетостта в подкрепа на търсещите работа, младежката заетост и справедливия зелен преход.

“Стойността на експертния опит на МОТ се измерва в действията, които той може да осъществи в страните, които обслужваме. Горда съм, че стартираме Механизма за действие в областта на политиките по заетостта, който ще помогне да се преодолее пропастта между техническата подкрепа и действията в областта на политиките, които могат да променят живота на хората”, заяви Миа Сепо, помощник-генерален директор по въпросите на заетостта и социалната закрила в МОТ. “Стартът е много навременен и поради факта, че МОТ в момента работи по прилагането на Глобалния ускорител на ООН за работни места и социална закрила за справедливи преходи в страните и платформата има какво да предложи в подкрепа на тази колективна инициатива в решаващия момент на световната икономика и пазарите на труда”, каза още тя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *