„Не си сам“ подкрепи с над 35 хил. лв. 131 заразени членове на синдиката

Благотворителната кампания на КНСБ „Не си сам“ вече подаде ръка на 131 заразени с COVID-19 членове на синдиката. Те са подпомогнати с общо над 35 хил. лв.

Акцията стартира на 1 май и се реализира съвместно с „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“, федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната. Целта на инициативата е да окаже финансова или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви.

Съществуващи фондове и механизми за подпомагане, формирани през годините в отделни основни членове, се включват в кампанията „Не си сам“ в подкрепа на заболели от COVID-19 членове на КНСБ, съобразно утвърден ред за достъп до подпомагане и размер на помощта. За членовете на федерации, синдикати и съюзи на КНСБ, които не разполагат с фонд или правила за подпомагане на своите членове, се отпуска финансова или материална помощ от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ в размер най-малко на 150 лв.

Голяма част от заразените синдикални членове – 63-ма, са медици, които са подкрепени от Фонд „Солидарност“ на Федерация на синдикатите от здравеопазването. Федерацията е изплатила по 350 лв. еднократна помощ на член, на обща стойност 22 050 лв.

„Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“ е подкрепил 65 заболели членове на синдиката с общо 10 350 лв. На един от заболелите е изплатена помощ от ФНСДУО от 200 лв. Федерацията на леката промишленост се включва в кампанията с близо 3000 лв., като допълва с по 50 лева помощта, изплатена от фонда, за заразените членове от плевенското предприятие „Мизия“. Там подкрепата е насочена към 55 човека, които получават помощ от общо 200 лв.

Към момента постъпилата сума по сметката на БФ „Проф. д-р Желязко Христов” от целеви дарения е 18 хил. лв. Със средства в благотворителната акцията се включиха: Синдикатът на българските учители (3000 лв.), Федерацията на независимите синдикати от държавното управление (3000 лв.), Федерация на независимите синдикати на миньорите (4000 лв.), Съюза на транспортните синдикати в България (1000 лв.), Федерация на независимите синдикати в земеделието (1000 лв.), Национален банков синдикат (1000 лв.), Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (500 лв.), Регионален съвет на КНСБ – Перник (1000 лв.), Регионален съвет на КНСБ – Бургас (500 лв.), СО на КНСБ при „Аурубис България“ АД (1000 лв.), НСО на КНСБ при „Елаците мед” (500 лв.), Независим синдикат на КНСБ при КЦМ (250 лв.), „Каолин” ЕАД (150 лв.), СО на КНСБ при „Пристанище Лом” (150 лв.), СО при Община Алфатар (100 лв.) и други синдикални организации и физически лица.

Кампанията се стреми да покрепи максимално повече заразени синдикални членове. За целта бе обявена банкова сметка за набиране на средства на Сдружение с нестопанска цел “Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Средствата ще бъдат разходвани при пълна прозрачност, ще бъдат публикувани детайлни отчети за постъпленията и направените дарения. „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния регистър за осъществяване на обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието.

Приканваме всички наши заболели членове, които имат нужда от подкрепа, да се свържат с регионалните ни структури в страната или да се обърнат към благотворителния фонд.