“Не си сам” помогна на над 1400 синдикални членове. Да продължим заедно кампанията!

Благотворителната кампания на КНСБ „Не си сам“ подаде ръка на 1405 синдикални членове, заболели от Ковид-19, от стартирането си през май 2020 г. до момента. Подкрепата е за общо 217 хил. лв., осигурени от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“, от основните членове на КНСБ (СБУ, ФСЗ, НСФЕБ, ФСОЛП, ФНСОГСДП, ФНСЗ), корпоративни и индивидуални дарители.

До момента Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ подпомогна 440 членове на КНСБ с минимална помощ от 150 лв. Към 1 февруари 2021 г. разходът на фонда по кампанията е в размер на 66 280 лв. Общата сума на получените дарения за подпомагане на заболели синдикални членове от Ковид-19 е 54 531 лв. Изплатени са помощи с 11 749 лв. повече от събраните финансови средства, като са ползвани приходи за други дейности на фонда.

Продължаващият висок темп на постъпващите заявления от заболели синдикални членове и изчерпването на набраните целеви ресурси изправя пред изпитание Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” и създава риск да бъде преустановена подкрепата.

Отправяме искрена молба към всеки, който желае да подкрепи благородната ни инициатива, да направи дарение по банковата сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Основание за превода: Кампания „Не си сам“.

Критериите за достъп до подпомагане от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ са:

  1. Членство в КНСБ;
  2. Потвърдена положителна проба за COVID – 19;
  3. Основният член, в който заболялото лице членува да не разполага със солидарни фондове или други механизми за подпомагане;
  4. Синдикалният член, диагностициран с положителна проба за COVID – 19 да бъде приет за лечение в болница.

Необходимо е да бъдат представени следните документи (по имейл – rdzhagalova@citub.net или на адрес: КНСБ за Рени Джагалова, пл. „Македония” № 1, ет.9, стая 8):

  1. Заявление-декларация, попълнено от председателя на СО и изпратено по имейл или поща при констатиране на заболяването;
  2. Епикриза или друг документ, удостоверяващ диагнозата и че лицето е поставено на болнично лечение (може да се представи в последствие след изписването на пациента);
  3. Удостоверение за банкова сметка на заболелия синдикален член.

Заедно и обединени от обща кауза мажем да помогнем на повече нуждаещи се от подкрепа членове на КНСБ и техните семейства!