Нов Колективен трудов договор бе подписан в НЗОК

Нов Колективен трудов договор за служителите в системата на Националната здравноосигурителна каса бе подписан на 25 октомври от директора на НЗОК д-р Петко Салчев, д-р Пламен Радославов, зам.-председател на ФСЗ-КНСБ, д-р Страшимир Генев, председател на НСЗК, Кремена Атанасова, зам.-председател САС “Подкрепа”, Румен Минчев, председател ФСО на САС “Подкрепа”. Договорът и подписано същия ден Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на НЗОК ще са валидни през следващите 2 години.

Според клаузите размерът на трудовото възнаграждение на служителите в системата се увеличава съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата не може да е по-ниска от минималните размери съгласно приложение 1 от наредбата, предвижда договорът. Страните по него се задължават да водят преговори за размера на средната заплата в системата преди изготвяне на проект за бюджет на НЗОК за следващата година.

При полагане на извънреден труд се заплаща допълнително възнаграждение върху индивидуалната основна заплата. То е 50 на сто при работа през работните дни, 100 на сто за почивни дни, 125 на сто – за работа на официални празнични дни. Служителите с научна степен доктор ще получават допълнително 100 лв., а класът прослужено време е 1,2 на сто за всяка година трудов стаж.

Договорени са и допълнителни дни платен отпуск. При работа на ненормиран работен ден служителите имат право на 12 допълнителни дни. По два работни дни се полагат при встъпване в брак, при кръводаряване и загуба на близък.

Колективният договор предвижда още задължение на работодателя да изготви групова застраховка Живот за всички служители, профилактични прегледи, средства за очила и за представително облекло. При пенсиониране, ако служителят има 10 г. трудов стаж в системата през последните 20 г. и членува в синдикална структура, страна по договора, ще има право на 9 брутни трудови възнаграждения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *