Пазарът на труда у нас в условията на COVID-19

В развитието на пазара на труда в България през последните три месеца се забелязва сериозна динамика. През месец май регистрираните безработни лица са 295 453 човека. През месец юни тенденцията е към намаляване с 0,7%, като в цифрово изражение това са 267 432 регистрирани безработни лица. През месец юли тенденцията за намаляване се запазва и бройката е намаляла с 14 814 лица. В същото време, в следствие на пандемията от Ковид-19 се наблюдава увеличение спрямо месец юли 2019 г. с 85 910 лица. Общият процент безработица също се е увеличил през месец май на 9%, каквито бяха и предвижданията на КНСБ в началото на месец април. Тенденцията през следващите два летни месеца е процентът да намалява, като за месец юни е 8,3%, а за месец юли е 7,9%. Спадът е с 0,4% спрямо юни и 1,1% пункта спрямо месец май. Очакваната прогноза до края на 2020 г. безработицата да бъде 7,7%.

От друга страна, новорегистрираните безработни през месец юли са повече от месец юни, въпреки взетите мерки с Постановление N 155 и други финансови стимули. Същевременно се наблюдава увеличение на постъпилите на работа, което достигна до 27 423 лица, от които 92,3% са заетите в реалната икономика, което е голям ръст в сравнение с месец юли 2019 г. Най- голям брой са започнали работа в преработвателната промишленост – 19%, следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 17,5%, търговия и ремонт на автомобили – 13%, строителство – 5,0%, селско, горско и рибно стопанство – 4,1%.

От всички изложени данни се вижда, че пазарните процеси на предлагане и търсене на работна сила през изтеклите месеци на 2020 г., освен от традиционните сезонни особености бяха повлияни и от пандемията с Ковид-19. Ако предлагането на работна сила нараства със значителен ръст на регистрираните безработни за периода март- май с 46,08% , то търсенето се е свило и през тези месеци заявените свободни работни места (СРМ) са намалели  с 25,2% на годишна база.

Съществено е намаляло търсенето на специалисти в областта на транспорта, квалифицирани работници в преработвателната промишленост, и по-специално в автомобилната индустрия, производството на мебели, продукти и детайли предназначени за износ в ЕС. В същото време се наблюдава увеличение на наетите лица в производството на храни и напитки, на облекла и в земеделието. Търсенето на персонал в хотелиерството и ресторантьорството е останало високо, въпреки предизвикателствата на Ковид – 19.

За периода януари- юли 2020 г. е налице увеличаване на безработните от почти всички наблюдавани рискови групи. Най-сериозен е ръстът на регистрираните младежи до 24 г. – 48,6%, лицата над 50 г. – 42,8%, безработните лица без квалификация  – 32,4%, безработните с основно и по-ниско образование – 65,3%. Най- значителен е броят в областите Шумен и Сливен. Безработните лица с трайни увреждания са нараснали с 8,3% спрямо 2019 г.

Благодарение на взетите икономически мерки за възстановяване на икономиката пазарът на труда бавно се съживява.

Не можем да подминем факта, че до края на 2020 г. се очаква още едно предизвикателство и това е намаляването на сезонната заетост. Затова е необходимо да бъдат отпуснати повече икономически стимули, особено на предприятията, наели по-голям брой безработни лица. Това са предприятията, които запазват заетостта и имат сериозна икономическа характеристика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *