Петър Бунев: Основната ни цел е да продължи регулярното и поетапно вдигане на заплатите

Петър Бунев бе преизбран за нов 5-годишен мандат като председател на Синдиката на железничарите в България на Осмия конгрес на синдиката, който се проведе на 1 юли.

 

– Г-н Бунев преизбраха Ви за председател на Синдиката на железничарите в България. Отчетохте, че през последните 5 години не е имало нито ден без КТД. На какво се дължи успеха Ви?

– Най-вече на последователност. През годините Синдикатът ни винаги е имал диалог и е подписвал Колективни трудови договори с дружествата. Малко са случаите в 30-годишната ни история, в които сме били без КТД, но дори и в тях сме имали споразумения. Основен успех е, че в последно подписания договор обвързахме растежа на минималната работна заплата с растежа на всички заплати.  Всяка една от длъжностите по нашите КТД в БДЖ и НКЖИ са обвързани с коефициент по минималната работна заплата. Имаше период, в който при повишаването ѝ се вдигаха само тези под нея и стана сбиване на заплатата. Нискоквалифицираните кадри започнаха да взимат колкото висококвалифицираните. 2014 година успяхме да направим този пробив. От тогава, благодарение на договореното в КТД, поддържаме начина на формиране на заплатите. Всяка година процентът е различен, последно беше 6,5.

– Предстои да подпишете нови Колективни трудови договори. Какво ще се стремите да залегне в тях?

– Ще гледаме да запазим това, което имаме, защото в КТД обвързаността, освен със заплатите, е и с допълнителни възнаграждения, отпуски, нощен труд, километрични плащания. Основна цел е продължаването на подписване на КТД, за да може да осигурим регулярно и поетапно вдигане на заплатите в железницата.

– Какво планирате за следващите 5 години, какви са приоритетите в програмата Ви?

– Освен синдикалната дейност ще продължим да следим развитието на дружествата. В НКЖИ специално търсим подписване на КТД, там има средства, реализират се проекти с еврофинансиране, по Плана за възстановяване са залегнали 3 проекта. Ще трябват години, за да може жп линиите и гарите да бъдат модернизирани и да придобият европейски вид. Договорът на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с държавата изтича на 31.12.2023 г. и основен приоритет ще бъде да се търси модернизация и да се подпише договор за още 10 години, с което да гарантираме, че БДЖ ще бъде превозвачът на България и ще извършва тази услуга.

– Кои са нерешените проблеми в сектора, за които ще търсите диалог със социалните партньори?

– Основен акцент в работата ни ще бъде запазването на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД. Имаше опити за приватизация, но те не се случиха. Не може да стане с магическа пръчка, тъй като няма помощ отникъде. Трябва да работим по-целенасочено за увеличаване на приходите. В момента състоянието не е цветущо, но смятам, че при една по-добра организация и вкарване на тесни специалисти в железницата може да я изведем от това тежко състояние, за да се генерират добри постъпления и да се реализират инвестиции. Внимаваме в преговорите, търсим баланса, за да могат хората да получават обезщетенията си. Трябва да се търсят начини, иначе може да се стигне до нежелания край, който е фалитът. Необходима е реформа в начина на функциониране, технологията, да се търсят нови товари, да се засилят инвестициите в машини и вагони, защото стигнахме до момента, в който няма с какво да возим товарите. Трябва да намерим баланса, за да може дружеството да бъде жизнено и да работи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *