Петият световен конгрес на МКП: Новият социален договор е по-належащ от всякога

“Неравенствата и несправедливостта, които са в основата на провалената икономическа система с огромни дефицити в корпоративното и финансовото регулиране, бяха брутално разкрити и масово задълбочени от пандемията от COVID-19. Новият социален договор е по-належащ от всякога, за да поставим икономиката в служба на човечеството и да спасим хората и планетата от заплахата от унищожение. Новият социален договор може да бъде постигнат благодарение на силата на организирания труд. Той осигурява основите на демокрацията, равенството, споделения просперитет и устойчивостта, необходими за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени хората навсякъде по света”.

Това се казва в публикуваната на 22 ноември проектодекларация за “Нов социален договор” на Петия световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите.

Световният работнически парламент започна на 17 ноември в Мелбърн, Австралия, и приключи вчера (22 ноември). На него Лука Визентини бе избран за генерален секретар на МКП.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров пък бе избран за председател на Комитета по човешки и синдикални права.

Основният документ на Конгреса припомня базовите ценности на международното синдикално движение, залегнали в основополагащата Декларация за принципите на МКП, а именно свят, в който мирът, демокрацията, устойчивото развитие и равенството за всички са от първостепенно значение. Свят, в който правата на работниците се зачитат, стандартът на живот е достоен и никой не е изоставен.

В него Световният работнически парламент заявява твърдо, че тази визия не може да бъде осъществена чрез преобладаващата неолиберална, доминирана от корпорации глобална икономика. Необходима е фундаментална трансформация и Конгресът задължава МКП да се бори за постигането на ѝ. Справянето с несправедливостта, експлоатирането и дискриминацията в тяхната периферията няма да е достатъчно. Промяната трябва да бъде всеобхватна и в полза на всички хора по света.

Декларация посочва в какви аспекти трябва да се предприемат действия, за да се постигне тази трансформация и да се въведе нов модел.

Конгресът потвърждава изявлението, прието на 4-ия Световен конгрес на МКП в Копенхаген през 2018 г., в което подробно се описват разломните линии в световната икономика и в което международната конфедерация се ангажира да преследва реализирането на нов социален договор като път напред. Изграждането на силата на работниците – свободата на сдружаване, колективното договаряне и социалният диалог, трябва да бъдат в основата на това.

Императивът на новия социален договор стана още по-належащ с настъпването на пандемията от Covid-19 – последната от пресичащите се кризи, пред които е изправен светът, се казва в декларацията.

В основния си документ Световният работнически парламент определя 15-те най-критични проблема в света на труда. Сред тях са загубата на милиони работни места по време на пандемията; ускоряването на изменението на климата; изключително ниските възнаграждения на много работници; неправомерното използване на временни и краткосрочни договори; дискриминирането на жените; насилието и тормоза на работното място, основани на пола; социалното и икономическото изключване на младите хора; загубата на поне 2,8 млн. живота годишно поради професионални заболявания или инциденти; принудителния труд.

МКП заявява подкрепата си към Организацията на обединените нации като върховен мултилатерален орган и нейната роля, включително в борбата за мир. Международната конфедерация държи на работата на ООН особено в три конкретни области, върху които ще се съсредоточи вниманието през следващите години, като ключови елементи в реформата на световната икономика и в осъществяването на Целите за устойчиво развитие:

 • Глобалният ускорител за работни места и социална защита;
 • Глобалният алианс за грижи;
 • Гарантирането, че социалният договор е централен елемент на “Нашата обща програма” за нова Световна среща на върха за социално развитие през 2025 г.

По отношение на сътрудничеството си с Международната организация на труда от МКП са категорични, че:  “Въпреки усилията на работодателите да подкопаят МОТ и по-специално нейните основни трудови стандарти, както и при положение, че много правителства не спазват задълженията си към организацията и не я защитават от атаките на работодателите, МОТ дава резултати в полза на трудещите се и Конгресът е решен, че синдикалното движение ще я защитава и подкрепя с нейния нормативен мандат и трипартидна структура”.

Както е описано в декларацията на конгреса на МКП в Копенхаген, основните разломи в световната икономика и в обществата са заложени от години, дори от десетилетия. От Копенхаген насам обаче светът преживя три ускоряващи се и сближаващи се глобални тенденции, по отношение на които синдикалната позиция на всички нива е от критично значение:

 • Изменението на климата;
 • Пандемията и глобалното здраве;
 • Технологичните промени.

Тези три съвпадащи глобални тенденции са силни заплахи за човечеството днес и отговорът на световното синдикално движение на тях е изключително важен. Въпреки че призивът за нов социален договор набира скорост, той може да има трайно въздействие само ако издържи проверката на времето и ако е устойчив пред неизбежната съпротива на регресивните политически сили и корпоративната власт. Той трябва да се основава на нови начини за измерване на социалния и икономическия напредък и за търсене на отговорност от правителствата. Най-важното е, че той може да бъде легитимен само ако се основава на исканията на работещите хора, категоричен е Конгресът.

Конгресът призовава Новият социален договор да се основава на шест искания на работниците:

 • Работни места
 • Права
 • Зплати
 • Социална защита
 • Равенство
 • Приобщаване

“Потвърждаваме ангажимента си да се организираме, за да изградим силата на работниците, да се справим с тези и други кризи, пред които е изправен светът. Гордеем се с безбройните постижения на синдикалната солидарност, които са донесли толкова много на толкова много хора, и обещаваме да се борим за това всички хора да се възползват от предимствата на синдикалните действия и да придобият властта, която идва от членството в синдиката”, се казва също в декларацията.

Пълния текст на Декларацията от Петия световен конгрес на МКП може да прочетете тук.